Beatyfikacja kardynała Wyszyńskiego i siostry Czackiej już jutro

0
Beatyfikacja kardynała Wyszyńskiego i siostry Czackiej już jutro

Rok 2021 został ustanowiony Rokiem Kardynała Stefana Wyszyńskiego na mocy uchwały Sejmu z listopada 2020 roku. Będzie to także rok, w którym prymas dołączy do grona błogosławionych. Stanie się to już 12 września, podczas mszy beatyfikacyjnej w Świątyni Opatrzności Bożej w Warszawie.

Kardynał Stefan Wyszyński to dla wielu Polaków moralny autorytet, który od ponad 30 lat czeka na beatyfikację.  Miała się ona odbyć już 7 czerwca 2020 roku, jednak ze względu na pandemię uroczystość przełożono.

W międzyczasie zakończył się proces beatyfikacyjny niewidomej siostry zakonnej Elżbiety Róży Czackiej, założycielki Towarzystwa Opieki nad Ociemniałymi i Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Służebnic Krzyża. Ze względu na bliskie powiązania Stefana Wyszyńskiego z siostrą Czacką, postanowiono o połączeniu mszy beatyfikacyjnych.

„Prymas Tysiąclecia”

Kardynał Wyszyński w czasie II wojny światowej był kapelanem niewidomych w Kozłówce, Żułowie i Laskach, a po wybuchu powstania warszawskiego – kapelanem AK w grupie „Kampinos” i w szpitalu powstańczym w Laskach. Po wojnie, w 1946 roku, został mianowany biskupem lubelskim, a dwa lata później arcybiskupem gnieźnieńskim i warszawskim. W trudnych dla Kościoła czasach komunizmu był inicjatorem wielu akcji duszpasterskich, m.in. Jasnogórskich Ślubów Narodu Polskiego czy Wielkiej Nowenny Tysiąclecia.

Prymas mocno angażował się w życie społeczne Narodu,  któremu groziła demoralizacja i laicyzacja ze względu na koszmar wojny oraz okupacji niemieckiej i sowieckiej. W swojej działalności zwracał szczególną uwagę na przyrodzoną godność człowieka, z której wywodzą się wszystkie jego prawa i wolności.  Sprzeciwiał się ograniczaniu swobód obywatelskich i represjom stosowanym przez władze komunistyczne, mimo to dążył do polubownych rozwiązań i próbował porozumieć się z rządem. Gdy okazało się, że druga strona nie zamierza stosować się do postanowień, Kardynał stanowczo potępił ich zachowanie w memoriale zapamiętanym przez historię pod nazwą Non possumus. Było to jednym z powodów jego zatrzymania w 1953 roku.

Stefan Wyszyński zmarł w wyniku choroby nowotworowej 28 maja 1981 roku, niedługo po zamachu na Jana Pawła II. W kraju ogłoszono żałobę narodową. Prymasa żegnały tysiące ludzi, zarówno wierzących, jak i niewierzących.

Zobacz rozmowę o kardynale Wyszyńskim z cudownie ozdrowioną za jego wstawiennictwem siostrą Nullą i ks. prałatem dr Aleksandrem Ziejewskim:

Polecamy także:

Skomentuj artykuł!
- Bezpłatna pomoc prawna -Bezpłatna Pomoc Prawna na Pomorzu Zachodnim

SKOMENTUJ:

Wpisz swój komentarz
Wpis swoje imię