Czy zakaz handlu w niedziele jest zgodny z konstytucją? Orzeczenie TK

0

TK uznał dziś za zgodne z konstytucją dwa zakwestionowane przepisy ustawy o ograniczeniu handlu. Co do reszty umorzył postępowanie. 

Wniosek Konfederacji Lewiatan

Zakaz handlu w niedzielę obowiązuje od początku marca 2018 roku.  W maju tego samego roku Konfederacja Lewiatan zwróciła się do Trybunału Konstytucyjnego z wnioskiem o zbadanie jego konstytucyjności.

Zdaniem Lewiatana zakaz handlu, wykonywania czynności związanych z handlem oraz powierzania tychże czynności pracownikom lub zatrudnionym w niedziele i święta jest niedopuszczalną ingerencją w – gwarantowaną przez konstytucję – wolność pracy. Skutkuje zaś grupowymi zwolnieniami, prowadzi do obniżenia dochodów lub zmusza pracowników do zwiększenia wymiaru pracy w inne dni. Wnioskodawca argumentował też, że wprowadzenie wyjątków od zakazu (m.in. stacje paliw, placówki pocztowe) jest formą dyskryminacji.

Lewiatan wskazywał, że według ustawy pojęcie „wykonywania pracy w niedziele” oznacza wykonywanie pracy w okresie 24 kolejnych godzin przypadających odpowiednio między godziną 24 w sobotę, a godziną 24 w niedzielę. Z kolei, zgodnie z Kodeksem pracy, niedziele i święta trwają od godziny 6 w tym dniu do godziny 6 w następnym dniu, chyba że u danego pracodawcy została ustalona inna godzina.

We wniosku zwrócono również uwagę na bardzo krótki okres vacatio legis. Ustawa została opublikowana na początku lutego 2018 roku, a weszła w życie wraz z początkiem marca.

Orzeczenie TK

W sprawie orzekano w pięcioosobowym składzie sędziowskim: Jarosław Wyrembak (przewodniczący), Justyn Piskorski (sprawozdawca), Julia Przyłębska (prezes TK), Zbigniew Jędrzejewski i Andrzej Zielonacki.

Sejm i Prokurator Generalny skierowali do TK swoje stanowiska, w których wnosili o uznanie części zaskarżonych przepisów za konstytucyjne, a co do reszty – o umorzenie sprawy.

TK orzekł o zgodności z konstytucją jedynie przepisów dotyczących pracodawców. Za konstytucyjne uznano przepisy art. 3 pkt 7 ustawy (dot. definicji niedzieli i świąt) oraz art. 18 (dot. vacatio legis). Uznano natomiast, że Konfederacja Lewiatan nie ma legitymacji do reprezentowania pracowników. W związku z tym umorzono postępowanie dot. art. 5 i 6, które zdaniem wnioskodawcy różnicują i dyskryminują pracowników.

Polecamy także: 

Skomentuj artykuł!
- Bezpłatna pomoc prawna -Bezpłatna Pomoc Prawna na Pomorzu Zachodnim

SKOMENTUJ:

Wpisz swój komentarz
Wpis swoje imię