Interwencja: Pełne domy dziecka i brak rodzin zastępczych

0
Mikołaj w szczecińskim domu dziecka

Piecza zastępcza jest sprawowana w przypadku niemożności zapewnienia dziecku opieki i wychowania przez rodziców. Wciąż zbyt wiele rodzin nie potrafi sprostać zadaniu wychowania dziecka. Wiele z nich nie może mieć własnych dzieci, wiele też rodzin nie potrafi się zająć dziećmi. Wtedy interweniuje sąd rodzinny i dzieci trafiają do pieczy zastępczej. Zdarzają się również porzucenia dzieci. W Policach dom dziecka jest już mówiąc kolokwialnie „pełny po brzegi”, a dodatkowo problemem jest brak rodzin zastępczych.

Piecza zastępcza 

Misją pieczy zastępczej jest praca z rodziną, która umożliwi powrót dziecka do rodziny lub gdy jest to niemożliwe – dążenie do przysposobienia dziecka. W przypadkach, gdy z różnych przyczyn jest to niemożliwe, sąd rodzinny decyduje by opiekę i wychowanie zorganizować w środowisku zastępczym. Tam ma się odbywać przygotowanie dziecka do godnego, samodzielnego i odpowiedzialnego życia, pokonywania trudności życiowych zgodnie z zasadami etyki, nawiązywania i podtrzymywania bliskich, osobistych i społecznie akceptowanych kontaktów z rodziną i rówieśnikami, zaspokojenie potrzeb emocjonalnych dzieci.   

Umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej następuje na podstawie orzeczenia sądu lub w przypadku pilnej konieczności zapewnienia dziecku opieki, pieczę zastępczą organizuje powiat. Zasady organizacji pieczy zastępczej reguluje Ustawa z dn. 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Monitorowanie realizacji zadań wynikających z ustawy należy do ministra właściwego do spraw rodziny. 

Dwie formy: rodzinna piecza zastępcza i instytucjonalna. 

Rodzinna piecza zastępcza zapewnia całodobową opiekę i wychowanie w środowisku rodzinnym. Rodzinę zastępczą lub rodzinny dom dziecka tworzą małżonkowie lub osoba niepozostająca w związku małżeńskim, u których umieszczono dziecko w celu sprawowania nad nim pieczy zastępczej.

Instytucjonalna to Domy Dziecka, Placówki Interwencyjne, Młodzieżowe Ośrodki Socjoterapetyczne (MOS), Młodzieżowe Ośrodki Wychowawcze (MOW). 

W Szczecinie w ramach Centrum Opieki nad Dzieckiem funkcjonuje obecnie 15 placówek, w których przebywa aktualnie 166 dzieci. Większość dzieci, które przebywają w placówkach to rodzeństwa. 53 wychowanków to jedynacy bądź osoby, których starsze rodzeństwo osiągnęło pełnoletniość i się usamodzielniło.  

Święta to szczególny czas. Zwłaszcza te Bożego Narodzenia w Polsce mają szczególnie rodzinny charakter. Zapytaliśmy Szczeciński Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie jak święta wyglądają w podległych im placówkach. 

– Każdy z wychowanków otrzymuje świąteczny prezent od Centrum oraz liczne podarunki od sponsorów. Są to często paczki słodyczy lub prezenty, o które dzieci proszą w listach do św. Mikołaja. Zdarzają się także sytuacje, w których sponsorzy obdarowują wybrane przez siebie placówki sprzętem elektronicznym takim jak konsola do gier, telewizor czy komputer, z którego korzystają wszystkie dzieci – wyjaśnia Maciej Homis Rzecznik Prasowy miasta ds. pomocy społecznej 

Zapytaliśmy również jak wygląda sprawa „urlopowania dzieci”. Czy są takie, które mogą spędzić święta w domu? 

– Jeśli chodzi o rodziny biologiczne to jest to bardzo indywidualna kwestia – tłumaczy Maciej Homis. Są osoby, które bardzo mocno zabiegają o powrót dzieci. Staramy się jak najlepiej pomóc i przeprowadzić ten proces. Nie prowadzimy szczegółowych statystyk, jeśli chodzi o ilości rodziców starających się o powrót dziecka, natomiast szacujemy, że jest to około 10 procent. 

W Policach pilnie potrzeba rodzin zastępczych jak i wychowawców do domu dziecka

Na terenie powiatu polickiego są dwa Domy Dziecka, w których jest 50 dzieci. Pilnie poszukiwani są chętni do tego, by stać się rodziną zastępczą. Sytuacja mocno się skomplikowała, gdy jedna z „zawodowych rodzin zastępczych” przeszła na emeryturę.  A problem narasta. Tylko przed samymi świętami zostały wydane decyzje o odebraniu i umieszczeniu w pieczy zastępczej 5 dzieci. One potrzebują rodziny, która się nimi zajmie w tym trudnym czasie. Da im poczucie bezpieczeństwa. Może też uda się, że dzieci będą mogły powrócić do swoich rodzin, gdy biologiczni rodzice spełnią warunki wskazane przez sąd rodzinny. I takich dzieci w powiecie polickim jest 50. Niektóre już do pełnoletności będą musiały być w placówce. Tam też jednak brakuje wychowawców i poszukiwani są kandydaci.

Jeżeli ktoś czuje, że mógłby zostać rodziną zastępczą, a może ma warunki by stworzyć rodzinny dom dziecka proszony jest o kontakt z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Policach pod numerem telefonu (91) 42 40 700 lub osobiście w PCPR ul. Szkolna 2. 

Polecamy także:

Utrudnienia na drodze 6 stycznia
I co dalej z choinką?
Szczecin: Czy kamienica po pożarze nadaje się do zamieszkania? [FILMY]

Skomentuj artykuł!
- Bezpłatna pomoc prawna -Bezpłatna Pomoc Prawna na Pomorzu Zachodnim

SKOMENTUJ:

Wpisz swój komentarz
Wpis swoje imię