Okręgowy Ośrodek Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem w Szczecinie

8

Okręgowy Ośrodek Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem w Szczecinie jest jednym z kilkudziesięciu ośrodków rozmieszczonych w całej Polsce. Działa dzięki dofinansowaniu ze środków Funduszu Sprawiedliwości otrzymanych z Ministerstwa Sprawiedliwości. Ośrodek świadczy pomoc osobom pokrzywdzonym przestępstwem i ich rodzinom, jak również od 2018 roku świadkom przestępstw i im najbliższym.

Głównym celem Ośrodka jest pomoc w powrocie do równowagi oraz ochrona przed wtórną wiktymizacją.

Ideą Ośrodka jest zapewnienie osobom pokrzywdzonym przestępstwem i świadkom należnych im uprawnień, zarówno w trakcie trwania procedur karnych, jak i po ich zakończeniu.

Każda osoba, która doświadczyła przestępstwa lub zna kogoś, kto znalazł się w takiej sytuacji, uzyska w Ośrodku bezpłatną pomoc prawną, psychologiczną i psychiatryczną. W szczególnych przypadkach osobie pokrzywdzonej przydzielany jest opiekun-wolontariusz, który asystuje jej poza Ośrodkiem, pomagając przy załatwianiu formalności, udzielając informacji oraz wsparcia. Ośrodek szczególną opieką otacza dzieci, częste ofiary przemocy domowej. W siedzibie Ośrodka znajduje specjalny bezpieczny pokój, który jest specjalnie urządzony dla potrzeb naszych najmłodszych podopiecznych. Mogą one poczuć się tam bezpieczne i otoczone troską.

Świadkowie oraz osoby im najbliższe mogą również skorzystać z bezpłatnej pomocy w zakresie: pomocy psychologicznej, szczególnie interwencji kryzysowej, udzielania konsultacji, wsparcia oraz pomocy tłumacza języka migowego lub tłumacza przewodnika w celu udzielenia pomocy psychologicznej.

BEZPŁATNA pomoc dla pokrzywdzonych i ich rodzin obejmuje:

 • pomoc psychologiczną,
 • pomoc prawną oraz mediacje,
 • pomoc tłumacza w celu udzielenia pomocy prawnej, jeżeli osoby nie władają w wystarczającym stopniu językiem polskim, do czasu wszczęcia postępowania przygotowawczego,
 • pomoc tłumacza języka migowego lub tłumacza przewodnika w celu udzielenia pomocy prawnej,
 • pokrywanie kosztów świadczeń zdrowotnych,
 • pokrywanie kosztów związanych z kształceniem w szkołach publicznych,
 • pokrywanie kosztów związanych z opieką nad dziećmi w żłobkach i klubach dziecięcych,
 • pokrywanie kosztów czasowego zakwaterowania lub udzielania schronienia,
 • finansowanie okresowych dopłat do bieżących zobowiązań czynszowych i opłat,
 • finansowanie przejazdów środkami komunikacji publicznej lub pokrywanie kosztów transportu w związku z otrzymywaną pomocą,
 • pokrywanie kosztów żywności oraz bonów żywnościowych,
 • pokrywanie kosztów zakupu odzieży, bielizny, obuwia, środków czystości i higieny osobistej,
 • finansowanie kosztów zorganizowanego wyjazdu uprawnionego małoletniego – obozy, kolonie.

BEZPŁATNA pomoc dla świadków i ich rodzin obejmuje:

 • pomoc psychologiczną,
 • pomoc tłumacza języka migowego lub tłumacza przewodnika w celu udzielenia pomocy psychologicznej.

Okręgowy Ośrodek Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem w Szczecinie jest prowadzony przez Stowarzyszenie SOS dla Rodziny.

ul. Energetyków 10, 70-656 Szczecin

Tel. 663 606 609 (telefon całodobowy)

pomoc@sos.home.pl

Godziny otwarcia:

Poniedziałek: 8:00 do 20:00

Wtorek- piątek: 8:00 do 18:00

Sobota 8:00-12:00

 

Na terenie okręgu szczecińskiego Stowarzyszenie SOS dla Rodziny prowadzi także 11 punktów lokalnych, w których można także uzyskać bezpłatną pomoc.

Punkt lokalny w Kamieniu Pomorskim – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, Kamień Pomorski ul. Garncarska 4, tel. 518 160 596;

Czynne:

wtorki od 15:10 do 18:10

środy od 15:10 do 18:10

 

Punkt lokalny w Gryfinie – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, Gryfino ul. Łużycka 91, tel. 91 404 55 04 (113)

Czynne:

poniedziałki od 15:30 do 18:30

wtorki od 15:30 do 18:30

 

Punkt lokalny w Policach – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, Police ul. Szkolna 2, tel. 603 083 020

Czynne:

wtorki od 12:00 do 18:00

 

Punkt lokalny w Goleniowie – Centrum Aktywności Lokalnej, Goleniów ul. Wojska Polskiego 28 pok. 104, tel. 668 864 212

Czynne:

wtorki od 14:00 do 20:00

 

Punkt lokalny w Stargardzie – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, Stargard ul. Skarbowa 1 pok. 19, tel. 91 480 4909

Czynne:

poniedziałki od 16:00 do 19:00

wtorki od 16:00 do 19:00

 

Punkt lokalny w Choszcznie – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, Choszczno ul. Bolesława Chrobrego 27a pok. 8, tel. 601 742 578

Czynne:

poniedziałki od 15:30 do 18:30

wtorki od 15:30 do 18:30

 

Punkt lokalny w Gryficach – Ośrodek Pomocy Społecznej, Gryfice pl. Zwycięstwa 37/3a, tel. 537 757 123

Czynne:

poniedziałki od 15:00 do 18:00

wtorki od 15:00 do 18:00

 

Punkt lokalny w Łobzie – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, Łobez ul. Bema 27, tel. 663 606 608

Czynne:

poniedziałki od 15:30 do 17:30

wtorki od 15:30 do 17:30

środy od 15:30 do 17:30

czwartki od 15:30 do 17:30

 

Punkt lokalny w Pyrzycach – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, Pyrzyce ul. Młodych Techników 7, tel. 91 88 74 123

Czynne:

poniedziałki od 15:00 do 18:00

wtorki od 15:00 do 18:00

 

Punkt lokalny w Myśliborzu – Ośrodek Pomocy Społecznej, Myślibórz ul. 1 Maja 19 pok. 14, tel. 515 473 667, 515 473 666

Czynne:

poniedziałki od 9:00 do 15:00

 

Punkt lokalny w Świnoujściu – Urząd Miasta Świnoujście, ul. Wojska Polskiego 1/5, tel. 663 605 604

Czynne:

poniedziałki od 15:35 do 18:35

wtorki od 15:35 do 18:35

 

Po więcej informacji przejdź na stronę: Stowarzyszenie „SOS dla Rodziny” oraz na stronę Funduszu Sprawiedliwości

Skomentuj artykuł!
- Bezpłatna pomoc prawna -

8 KOMENTARZE

SKOMENTUJ:

Wpisz swój komentarz
Wpis swoje imię