Nowogard: Grant dla Domu Pomocy Społecznej

0

Dom Pomocy Społecznej w Nowogardzie zyskał właśnie prawie 40 tysięcy złotych! Wszystko w ramach projektu pt.: „Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19”.

Narodowy Fundusz Zdrowia i Starosta Goleniowski podpisali umowę o powierzenie grantu w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, umowa nr COVID-19.16.36. Z przyznanego grantu zostaną wypłacone dodatki do wynagrodzeń dla pielęgniarek i ratowników medycznych oraz zakupione zostaną środki ochrony osobistej i środki do dezynfekcji dla personelu Domu.

Całemu personelowi jesteśmy wdzięczni za ich ciężką pracę.

Skomentuj artykuł!
- Bezpłatna pomoc prawna -Bezpłatna Pomoc Prawna na Pomorzu Zachodnim

SKOMENTUJ:

Wpisz swój komentarz
Wpis swoje imię