Aresztowania w Zakładzie Karnym w Nowogardzie

0
foto: Nowogard.pl

Na polecenie prokuratora funkcjonariusze Centralnego Biura Antykorupcyjnego zatrzymali 6 osób, którym prokurator przedstawił zarzuty korupcyjne. Wśród aresztowanych jest Luiza W. – Dyrektor Zakładu Karnego w Nowogardzie. Funkcjonariusze przeprowadzili czynności przeszukania stanowisk pracy i miejsc zamieszkania podejrzanych, gdzie zabezpieczyli dokumentację.

Aresztowani usłyszeli zarzuty

Prokurator Zachodniopomorskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Szczecinie przedstawił zarzuty Luizie W. Kobieta jest Dyrektorem Zakładu Karnego w Nowogardzie. Zarzuty dotyczą przekroczenia uprawnień w celu osiągnięcia korzyści majątkowej oraz przyjęcia korzyści majątkowych kwalifikowane.

Robert B. – Zastępca Dyrektora Zakładu Karnego w Nowogardzie – usłyszał łącznie 12 zarzutów. Wśród zarzutów znalazły się przekroczenie uprawnień w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, przekazanie osobom nieuprawnionym informacji niejawnych oraz przejęcie korzyści majątkowych.

Kolejne cztery osoby usłyszały zarzuty m.in. wręczenia korzyści majątkowych funkcjonariuszom publicznym.

Środki zapobiegawcze

Z uwagi na konieczność zabezpieczenia prawidłowego toku postępowania, konieczne było podjęcie szczególnych środków. Prokurator Zachodniopomorskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji w Szczecinie skierował do sądu wnioski o zastosowanie środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania wobec pięciorga podejrzanych. Wobec jednego z podejrzanych prokurator zastosował środki zapobiegawcze w postaci poręczenia majątkowego w wysokości 20 tysięcy złotych oraz dozoru policji połączonego z zakazem kontaktowania się ze współpodejrzanymi. Śledztwo ma charakter rozwojowy, prokuratorzy nie wykluczają dalszych zatrzymań.

Konieczna zmiana przepisów i funkcjonowania Służby Więziennej

W czasie przeprowadzonego śledztwa, jak i innych postępowań, ujawniły się systemowe przeszkody utrudniające zebranie materiału dowodowego na terenie aresztu śledczego. Służba Więzienna od kilkudziesięciu lat nie ma wyodrębnionej organizacyjnie komórki służącej zwalczaniu i wykrywaniu z wyprzedzeniem przestępstw oraz ściganiu ich sprawców w odniesieniu do osób osadzonych w jednostkach penitencjarnych oraz wobec funkcjonariuszy i pracowników Służby Więziennej.

W innych formacjach mundurowych – np. policji, straży granicznej, czy Krajowej Administracji Skarbowej – ustawowe zadanie zwalczania przestępstw popełnianych przez funkcjonariuszy tych formacji realizuje wewnętrzna, wyodrębniona, wyspecjalizowana jednostka z odpowiednimi uprawnieniami. Jednostka taka została wyposażona w instrumenty operacyjne i procesowe, a także doskonale zna warunki wewnętrzne służby, co ułatwia realizację tych zadań. Mimo współdziałania ze strony Centralnego Zarządu Służby Więziennej, zwłaszcza w zakresie przekazywanych informacji organizacyjnych, nie jest możliwa bezpośrednia współpraca śledcza z SW m.in. związana z zabezpieczeniem dowodów dla potrzeb postępowania karnego.

Niestety, brak ku temu podstaw prawnych, zarówno w obowiązującej ustawie, jak i w ustawie o Służbie Więziennej z 1996 r. To istotna luka prawna, która ujawniła się w innych śledztwach. Już wcześniej, na etapie innego postępowania, Prokuratura zwróciła się do Ministerstwa Sprawiedliwości o rozważenie zainicjowania prac legislacyjnych. Zmiana w prawie powierzałaby Służbie Więziennej wspomniane zadania i powołała w ramach Służby Więziennej wyspecjalizowaną jednostkę. Nowa jednostka uprawnieniami i pozycją przypominałaby Biuro Spraw Wewnętrznych Policji. Celem jednostki byłoby wykrywanie z wyprzedzeniem przestępstw popełnianych w związku ze służbą przez funkcjonariuszy i zapobieganiu takim patologiom w przyszłości.

Polecamy także:

Stargard: Tydzień Bibliotek w plenerze
Finał głośnej sprawy dot. złamania zasad przymusowej kwarantanny
Herbarium Pomeranicum wchodzi w kolejny etap realizacji

Skomentuj artykuł!
- Bezpłatna pomoc prawna -Bezpłatna Pomoc Prawna na Pomorzu Zachodnim

SKOMENTUJ:

Wpisz swój komentarz
Wpis swoje imię