Czachów: Wspaniała nobilitacja jednostki OSP [ZDJĘCIA]

0
fot. Miasto i Gmina Cedynia
fot. Miasto i Gmina Cedynia

W ubiegłą sobotę – 5 czerwca 2021 roku odbyła się uroczystość przekazania dokumentu, który potwierdził włączenie Ochotniczej Straży Pożarnej do Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego. Było to bardzo wydarzenie dla dla całej społeczności lokalnych druhów strażaków.

Całość rozpoczął meldunek Łukasza Zatora – Naczelnika Ochotniczej Straży Pożarnej w Czachowie dotyczący rozpoczęcia apelu. Meldunek Naczelnika przyjął Sławomir Michalski – Komendant Powiatowy Straży Pożarnej w Gryfinie, w stopniu Brygadier. Tradycyjnie odśpiewany został hymn państwowy. Przedstawiona została historia jednostki. Nie zabrakło również minuty ciszy, którą uczczono zmarłych strażaków.

Najważniejszym punktem uroczystości było odczytanie rozkazu Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie, który dotyczył przyłączenia Ochotniczej Straży Pożarnej w Czachowie do Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego. Na zakończenie dokument potwierdzający to zdarzenie został przekazany na ręce Adama Zarzyckiego – Burmistrza Cedyni, a w dalszej części na ręce Arkadiusza Mruka – prezesa OSP w Czachowie.

Na wydarzenie zaproszonych zostało wielu znamienitych gości, którzy również wygłosili swoje krótkie okolicznościowe przemówienia. Wśród zaproszonych znaleźli się prócz wspomnianych wyżej – Prezes Oddziału Gminnego Związku OSP RP Druh Zbigniew Lechowski, Sylwan Barcz – Nadleśniczy Nadleśnictwa Chojna, a także Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie Andrzej Szelążek.

Dla jednostki w Czachowie przekazany został nowy sprzęt, który służyć będzie lokalnej Młodzieżowej Drużynie Pożarniczej. Sprzęt zakupiono z uzyskanych dotacji pochodzących z MSWIA. Zakupione zostały hydronetki oraz dwa nalewaki z sygnałem akustycznym.

Skomentuj artykuł!
- Bezpłatna pomoc prawna -Bezpłatna Pomoc Prawna na Pomorzu Zachodnim

SKOMENTUJ:

Wpisz swój komentarz
Wpis swoje imię