Dobra: koronawirus u jednego z pracowników Urzędu

0

W związku z potwierdzonym przypadkiem zachorowania na koronawirusa przez pracownika Urzędu Gminy Dobra ograniczono wizyty w Urzędzie Gminy Dobra do niezbędnego minimum.

Urząd Gminy Dobra prowadzi bezpośrednią obsługę Interesantów z zachowaniem rygorów sanitarnych.
W celu minimalizowania ryzyka zakażenia w trakcie epidemii SARS-CoV-2  Interesanci Urzędu Gminy Dobra zobowiązani są:
do noszenia osłony nosa i ust, ewentualnie przyłbicy, do dezynfekcji rąk przy wejściu do obiektu, do zachowania bezpiecznej odległość od innych osób przebywających w obiekcie, do ograniczenia do niezbędnego minimum czasu pobytu w obiekcie, do ograniczenia rozmów (w tym także używania telefonów komórkowych) w trakcie przebywania w obiekcie, do stosowania się do zaleceń obowiązujących w obiekcie.


Bezpośrednio sprawy można załatwić w następujących lokalizacjach:

  1. Budynek Urzędu Gminy przy ul. Szczecińskiej 16 a w Dobrej,

  2. Wydział ds. Obywatelskich i Ochrony Środowiska w Wołczkowie, przy ul. Lipowej 51,

  3. Wydział ds. Gospodarki Odpadami i Egzekucji w Dobrej, przy ul. Granicznej 39b,

  4. Referat ds. Planowania Przestrzennego i Warunków Zabudowy w Dobrej przy
    ul. Granicznej 24a.

Wydział ds. Komunalnych i Inwestycji w Dobrej przy ul. Granicznej 24a został wyłączony z bezpośredniej obsługi Interesantów.

Mając na względzie bezpieczeństwo zachęca się do kontaktu telefonicznego i kierowania korespondencji drogą elektroniczną.

Korespondencję można przesyłać przez ePUAP (adresy skrytek:  /3211012/skrytka lub  /3211012/SkrytkaESP )

Kontakt telefoniczny: 

Sekretariat Urzędu Gminy ul. Szczecińska 16a
tel. 91 311 30 48,  e-mail: [email protected]

Sekretariat Wydziału ds. Komunalnych i Inwestycji
tel. 91 311 32 36, e-mail: [email protected]

Sekretariat Wydziału ds. Obywatelskich i Ochrony Środowiska 
tel. 91 311 22 81, e-mail: [email protected]

Sekretariat Wydziału ds. Gospodarki Odpadami Komunalnymi i Egzekucji 
tel. 91 311 34 87,    e-mail: [email protected]

Sekretariat Referatu ds. Planowania Przestrzennego i Warunków Zabudowy
tel. 91 424 19 76,  e-mail: [email protected]

Skomentuj artykuł!
- Bezpłatna pomoc prawna -Bezpłatna Pomoc Prawna na Pomorzu Zachodnim

SKOMENTUJ:

Wpisz swój komentarz
Wpis swoje imię