Międzyzdroje: Wieża nad Bałtykiem

0
siemaszko.pl

Po ogłoszeniu przez szczecińskiego dewelopera Siemaszko planów inwestycji w Międzyzdrojach w mediach zawrzało. Projekt przewiduje budowę dwóch wież o wysokości 112 metrów.

Kto pozwolił na taką zmianę w krajobrazie miasta?

Wielu komentatorów obarcza odpowiedzialnością obecne władze Międzyzdrojów. Jednak urzędujący Burmistrz zwraca uwagę, że to konsekwencje decyzji sprzed ponad 10lat. Prace planistyczne rozpoczęły się w 2008 roku, trwały 3 lata. Były one konsekwencją rozmów jakie wówczas podjęto z potencjalnymi inwestorami oraz mieszkańcami Międzyzdrojów. Mimo to Bobek zapewnia o priorytetowym nadzorze nad powstającą inwestycją.

Jak doszło do zgody na taką inwestycję?
Odpowiedź otrzymaliśmy ze strony UM Międzyzdroje:
„W roku 2011 Rada Miejska w Międzyzdrojach uchwaliła miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenów Promenady Wschodniej, który obejmował również ten obszar. Zapisy planu jednoznacznie wskazują, że na danym terenie może powstać nowa zabudowa o konstrukcji posadowienia odpornej na działanie fal sztormowych, o wysokości nie mniej niż 15 kondygnacji albo nie mniej niż 50 m i nie więcej niż 150 m od poziomu frontowego wejścia do budynku. Podjęty plan jest spójny z zapisami studium uwarunkowań i kierunków rozwoju Międzyzdrojów, co potwierdziły analizy służb prawnych Wojewody przed jego publikacją. Obydwie procedury planistyczne konsultowane były również z innymi organami, zgodnie z
ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, a także ze społeczeństwem.”

112-metrowej wysokości wieżowiec, stanie nad samym brzegiem Bałtyku w Międzyzdrojach. Projekt na zlecenie szczecińskiego…

Opublikowany przez luminance studio Poniedziałek, 8 lutego 2021

Z informacji uzyskanych z urzędu wynika również, że przez okres procedowania projektu nikt nie zgłaszał zastrzeżeń co do możliwych wysokości przyszłych inwestycji. Na licznych spotkaniach organizowanych w okresie poprzedzającym przystąpienie do prac nad planem zagospodarowania odczuwalny był entuzjazm wśród uczestników dla takiej drogi rozwoju. Godnym uwagi jest, że inne zastrzeżenia, które były zgłaszane na etapie procesu planistycznego zostały rozstrzygnięte przez Radę w uchwale końcowej. Wśród wniesionych uwag w tym okresie nie ma żadnych dotyczących wysokości obiektu.

Pozwolenie na budowę
Władze miasta zaznaczają, że obecnie decyzja o pozwoleniu na budowę wydana przez Starostę Kamieńskiego, jest prawomocna i ostateczna. Jednakże w sprawie rozpoczęcia budowy tego obiektu toczy się postępowanie. W Sądzie Administracyjnym rozpatrywane są wnioski złożone przez właścicieli obiektów znajdujących się w najbliższym otoczeniu.
- Bezpłatna pomoc prawna -Bezpłatna Pomoc Prawna na Pomorzu Zachodnim

SKOMENTUJ:

Wpisz swój komentarz
Wpis swoje imię