Planowane istotne zmiany dla kierowców. Dużo łatwiej będzie stracić prawo jazdy!

0
2 lata temu zmarła w wypadku. Do dziś nie wiadomo, kim była
fot. Policja

W planach jest wzrost wysokości mandatów i kar dla sprawców wykroczeń. Zwiększy się również przyznawana liczba punktów karnych.

Policjant nałoży mandat w wysokości 5 tys. zł

Punkty karne mają być „kasowane” dopiero po 2 latach. Nie będzie też możliwości wcześniejszego przywrócenia punktów– dziś można raz na pół roku wziąć udział w szkoleniu, po którym na nasze konto powraca 6 punktów.

Ponadto punkty mają „powracać” nie po 2 latach od zdarzenia, ale po 2 latach od zapłaty mandatu lub grzywny. Takie rozwiązanie ma zdyscyplinować kierowców, którzy zwlekają z uiszczeniem opłaty.

Projekt przewiduje zmiany w Kodeksie wykroczeń, zgodnie z którymi maksymalna grzywna może być zwiększona z 5 tys. do aż 30 tys.! Natomiast policjant w postępowaniu mandatowym będzie miał możliwość nałożenia mandatu w wysokości do 5 tys. zł.

Za co otrzymamy punkty karne?

15 punków karnych:

 • naruszenie zakazu wyprzedzania na przejazdach rowerowych i bezpośrednio przed nimi
 • przekroczenie prędkości o ponad 50 km/h,
 • niestosowanie się, w celu uniknięcia kontroli, do sygnału osoby uprawnionej do kontroli ruchu drogowego, nakazującego zatrzymanie pojazdu,
 • niezatrzymanie pojazdu w razie przechodzenia przez jezdnię osoby niepełnosprawnej, używającej specjalnego znaku, lub osoby o widocznej ograniczonej sprawności ruchowej w celu umożliwienia jej przejścia,
 • nieustąpienie pierwszeństwa przez kierującego pojazdem skręcającego w drogę poprzeczną, pieszemu przechodzącemu przez jezdnię na skrzyżowaniu przez jezdnię drogi, na którą wjeżdża pojazd,
 • nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu znajdującemu się na przejściu dla pieszych lub na nie wchodzącemu,
 • wyprzedzanie na przejściach dla pieszych lub bezpośrednio przed nimi,
 • omijanie pojazdu, który jechał w tym samym kierunku, lecz zatrzymał się w celu ustąpienia pierwszeństwa pieszym,
 • kierowanie pojazdem w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego,
 • kierowanie pojazdem w stanie po użyciu alkoholu,
 • przestępstwo drogowe.

10 punktów karnych:

 • nieudzielenie pomocy ofiarom wypadku,
 • zawracanie na autostradzie lub drodze ekspresowej,
 • przekroczenie prędkości o 31–40 km/h,
 • wjeżdżanie na przejazd, jeśli po drugiej stronie nie ma miejsca do kontynuowania jazdy,
 • wjeżdżanie na przejazd, jeśli zapory nie zostały całkowicie podniesione lub rozpoczęto ich opuszczanie,
 • przewożenie w pojeździe o 10 osób za dużo.

8 punktów karnych:

 • używanie pojazdu w sposób zagrażający bezpieczeństwu osoby znajdującej się w pojeździe lub poza nim,
 • nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu podczas cofania,
 • niestosowanie się do sygnałów świetlnych – np. przejazd na czerwonym,
 • niestosowanie się do poleceń osoby kierującej ruchem,
 • niestosowanie się do poleceń osoby uprawnionej do kontroli ruchu drogowego,
 • nieustąpienie pierwszeństwa na skrzyżowaniu,
 • nieustąpienie pierwszeństwa rowerzystom,
 • nieustąpienie pierwszeństwa pojazdowi szynowemu,
 • naruszenie zakazu wyprzedzania przy dojeżdżaniu do wierzchołka wzniesienia, na zakrętach oznaczonych znakami ostrzegawczymi, na skrzyżowaniach, na przejazdach kolejowych i tramwajowych,
 • niestosowanie się do znaku :„zakaz wyprzedzania”,
 • cofanie na drodze ekspresowej lub autostradzie,
 • zatrzymanie się zbyt blisko przejścia dla pieszych,
 • przewożenie w pojeździe o 8 osób za dużo.

6 punktów karnych:

 • spowodowanie kolizji,
 • spowodowanie zagrożenia w ruchu,
 • jazda wzdłuż po chodniku lub przejściu dla pieszych,
 • niezatrzymanie się w celu umożliwienia pieszym dojścia do pojazdu komunikacji publicznej lub przejścia z tego pojazdu na chodnik,
 • zignorowanie znaku „stop”,
 • przekroczenie prędkości o 21–30 km/h,
 • wyprzedzanie z niewłaściwej strony,
 • wyprzedzanie pojazdu uprzywilejowanego na obszarze zabudowanym,
 • przewożenie dziecka w pojeździe w sposób niezgodny z przepisami,
 • przewożenie w pojeździe o 6 osób za dużo.

5 punktów karnych:

 • zignorowanie znaku „zakaz wjazdu”,
 • zignorowanie znaku „zakaz ruchu w obu kierunkach”,
 • zignorowanie znaków „zakaz skrętu w lewo”, „zakaz skrętu w prawo”,
 • niestosowanie się do strzałek kierunkowych (w tym znaków poziomych P-8a-P-8c),
 • przekroczenie linii podwójnej ciągłej,
 • parkowanie na „kopercie”,
 • nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu podczas zmiany pasa ruchu, podczas włączania się do ruchu, podczas cofania,
 • nieułatwienie przejazdu pojazdowi uprzywilejowanemu,
 • naruszenie zakazu zawracania,
 • kierowanie pojazdem bez wymaganych uprawnień,
 • przewożenie w pojeździe o 5 osób za dużo.

4 punkty karne:

 • niezastosowanie się do znaku B-31 „pierwszeństwo dla nadjeżdżających z przeciwka”,
 • nieużywanie obowiązkowych świateł w nocy,
 • nieużywanie obowiązkowych świateł w tunelu,
 • przewożenie pasażera, który nie zapiął pasów bezpieczeństwa,
 • przewożenie w pojeździe o 4 osoby za dużo.

3 punkty karne:

 • naruszenie zakazów wyrażonych znakami B-3-B7, m.in.: „zakaz wjazdu pojazdów silnikowych”, „zakaz wjazdu autobusów”,
 • przekroczenie prędkości o 11–20 km/h,
 • nieprawidłowe korzystanie ze świateł drogowych,
 • pozostawienie pojazdu bez wymaganego oświetlenia,
 • używanie bez uprawnień sygnałów uprzywilejowania,
 • używanie urządzeń wykrywających policyjne radary,
 • zakrywanie tablicy rejestracyjnej,
 • przewożenie w pojeździe o 3 osoby za dużo.

2 punkty karne:

 • niezastosowanie się do znaków zakazujących zatrzymania się i postoju,
 • utrudnianie lub tamowanie ruchu,
 • jazda z prędkością utrudniającą ruch innych kierowców,
 • nieużywanie świateł za dnia i w warunkach zmniejszonej przejrzystości powietrza,
 • nieprawidłowe używanie świateł przeciwmgłowych,
 • cofanie w tunelu, na moście, na wiadukcie,
 • omijanie pojazdu z niewłaściwej strony,
 • naruszenie obowiązku jazdy prawostronnej,
 • nieużywanie pasów bezpieczeństwa,
 • wjeżdżanie na skrzyżowanie, jeśli na skrzyżowaniu lub za nim nie ma miejsca do kontynuowania jazdy,
 • przewóz w pojeździe o 2 osoby za dużo.

Polecamy także: 

Skomentuj artykuł!
- Bezpłatna pomoc prawna -Bezpłatna Pomoc Prawna na Pomorzu Zachodnim

SKOMENTUJ:

Wpisz swój komentarz
Wpis swoje imię