Police: Trzy wnioski o dofinansowanie inwestycji drogowych

0
Foto: Mateusz Frąckowiak/Starostwo Powiatowe w Policach

O konieczności remontu dróg powiatowych w Powiecie Polickim nie trzeba przekonywać kierowców. Wielu z nich uważa, że stan techniczny tych dróg jest katastrofalny. Dotychczas jedyną odpowiedzią Starostwa, na wnioski o modernizację tych dróg, kierowane przez samorządy gminne, było – brak środków w budżecie Powiatu.

Police: Trzy wnioski o dofinansowanie inwestycji drogowych

Być może wkrótce sytuacja zmieni się diametralnie, za sprawą programu Rządowego Funduszu „Polski Ład”. Powiat Policki złożył do Banku Gospodarstwa Krajowego trzy wnioski o dofinansowanie inwestycji drogowych w ramach tego właśnie programu. W czasie pierwszego pilotażowego naboru każdy samorząd może zgłosić maksymalnie trzy wnioski o dofinansowanie, w tym: wniosek bez kwotowego ograniczenia, wniosek, którego wartość dofinansowania nie może przekroczyć 30 mln zł, wniosek, którego wartość dofinansowania nie może przekroczyć 5 mln zł.

Pierwszy z wniosków dotyczy przebudowy dróg powiatowych w okolicach miejscowości Stobno. Inwestycja polegać będzie na przebudowie sieci najbardziej zdegradowanych dróg powiatowych w Gminie Kołbaskowo, stanowiących jej połączenie z Miastem Szczecin, tj. dróg wyprowadzających ruch we wszystkich kierunkach i obszarach zabudowy Gminy.

Inwestycja obejmie również przebudowę drogi dojazdowej do planowanej przez GDDKiA w ramach Zachodniego Drogowego Obejścia Szczecina lokalizacji „Węzła Będargowo”. Polegać będzie na przebudowie czterech dróg powiatowych poprzez podniesienie nośności do 11,5 ton na oś oraz dostosowanie do warunków technicznych. Przewidywany okres realizacji inwestycji to powyżej 12 miesięcy, a przewidywana jej wartość to 48 milionów zł.

Drugi z wniosków dotyczy inwestycji polegającej na rozbudowie drogi powiatowej Bezrzecze – Wołczkowo w ciągu ul. Górnej i Koralowej. Inwestycja ma na celu dostosowanie drogi powiatowej do warunków technicznych oraz jej ujednolicenie z odcinkiem drogi przebiegającym na terenie Miasta Szczecin. Inwestycja obejmować będzie budowę i przebudowę kanalizacji deszczowej w pasie drogowym, budowę i przebudowę chodników, zjazdów, skrzyżowań, budowę pasów rowerowych oraz budowę węzła przesiadkowego w tym pętli autobusowej i miejsc postojowych. Przewidywany okres realizacji inwestycji to powyżej 12 miesięcy, a przewidywana jej wartość to 9 mln zł.

Trzeci z wniosków, to rozbudowa drogi powiatowej ul. Cisowa i ul. Nadbrzeżna w Policach. Inwestycja polegać będzie na rozbudowie dwóch dróg powiatowych – ul. Cisowej i ul. Nadbrzeżnej, stanowiących jeden ciąg komunikacyjny. Wykonana zostanie nowa konstrukcja jezdni wraz z rozbudową i budową ciągów pieszych, zjazdów indywidualnych i publicznych, skrzyżowań z drogami innych kategorii i zatok autobusowych. Droga ta stanowi jedno z głównych połączeń pomiędzy Policami, a Szczecinem, umożliwiając bezpośredni dojazd do zakładów przemysłowych, Portu Morskiego w Policach, ZCH Police oraz budowanej fabryki polimerów Grupy Azoty Polyolefins S.A. Przewidywany okres realizacji inwestycji to 12 miesięcy, a jej przewidywana wartość 5, 6 mln zł.

Polecamy także:
Stargard: Sadzonki roślin w zamian za elektrośmieci
Estakada Pomorska – zmiany w organizacji ruchu
Strażacy wyciągnęli psa ze studni. Jeden z nich postanowił go adoptować

Skomentuj artykuł!
- Bezpłatna pomoc prawna -Bezpłatna Pomoc Prawna na Pomorzu Zachodnim

SKOMENTUJ:

Wpisz swój komentarz
Wpis swoje imię