Remonty torów wyłączą na 15 dni stację Szczecin Główny

0

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. prowadzą wartą około 1,5 mld zł inwestycję poprawy kolejowego dostępu do portów morskich w Szczecinie i Świnoujściu. Co najważniejsze, zima nie wpłynęła na tempo prac i przebiegają one zgodnie z planem. Inwestycja zapewni dojazd dłuższych i cięższych składów do portów.

Do portów będą mogły już dojechać pociągi 750-metrowe o obciążeniu 221 kN na oś. Obecnie mogą tam dojechać składy o maksymalnej długości 550 m. Dzięki tej inwestycji porty będą mogły odprawiać większe ilości ładunków dużo szybciej i sprawniej. Inwestycja zwiększy konkurencyjność przewozów towarowych i potencjału portów oraz pozytywnie wpłynie na rozwój gospodarczy regionu.

Jak zawsze przy remontach i inwestycjach są plusy i minusy robót.

Otóż trwające prace modernizacyjne prowadzone na odcinku Szczecin Główny – Szczecin Port Centralny wyłączą stację Szczecin Główny. Już w najbliższej, marcowej, korekcie rozkładu jazdy pociągów, przewidziano wyłączenie stacji Szczecin Główny od 4 do 18 maja. W tym czasie pociągi PKP Intercity kursujące z i do Świnoujścia będą jeździć trasą z pominięciem głównego dworca miasta, zatrzymując się na stacji Szczecin Dąbie.

Zmiany również w PolRegio. Część pociągów tego przewoźnika kursujących z i do Szczecina Głównego będzie jeździć zmienioną trasą z pominięciem stacji Szczecin Port Centralny, czyli wjeżdżając przez Wstowo, Pomorzany.

Informacje na temat aktualnego rozkładu jazdy pociągów są dostępne w Internecie na portalpasazera.pl oraz w aplikacji mobilnej Portal Pasażera. Na stacjach i przystankach informacje o odjazdach i przyjazdach pociągów wyświetlają się także na tablicach elektronicznych oraz podróżni mogą usłyszeć je w formie komunikatów głosowych.

W portach Szczecin i Świnoujście ułożono już dwadzieścia sześć kilometrów nowych torów. Między stacją Świnoujście a przystankiem Świnoujście Przytór budowany jest drugi tor. Efektem inwestycji PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. będzie sprawniejszy i bezpieczniejszy przewóz większej ilości towarów. Prace o wartości ok. 1,5 mld zł są współfinansowane z instrumentu CEF „Łącząc Europę”.

Szczecin Port Centralny wzbogacił się o 17 kilometrów nowych torów.

Trwają prace montażowe słupów i konstrukcji wsporczych nowej sieci trakcyjnej. Instaluje się również kolejne urządzenia sterowania ruchem. Pod torowiskiem wzmacniany jest grunt, wykonywane jest także odwodnienie, by zapewnić sprawny przejazd cięższych pociągów towarowych. Przebudowuje się również infrastruktura na Ostrowie Grabowskim zarządzana przez Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście  SA (ZMPSiŚ SA). Sprawny i bezpieczny przewóz towarów do portu zapewni przebudowa trzech wiaduktów i mostu kolejowego nad rzeką Parnicą.

Poprawiło się również na samej stacji Świnoujście 

Zakończyły się prace na drodze dla pieszych między peronami przystanku Świnoujście Port a stacją Świnoujście. Około 9 km nowych torów wraz z siecią trakcyjną. Zamontowano m.in. rozjazdy, ważne elementy układu torowego, odpowiadające za sprawną obsługę pociągów na stacji.

Prace objęły swym zasięgiem również stację Lubiewo. Zdemontowano sieć trakcyjną oraz tory między Lubiewem a Świnoujściem. Zabudowano nowe rozjazdy i zawieszono sieć trakcyjną. Odczuwalną na plus zmianą dla podróżnych będzie lepszy dostęp do pociągów na przystanku osobowym Świnoujście Warszów. Na odnowionym peronie zamontowane zostaną wiaty, ławki, oświetlenie i oznakowanie. PKP włączy przystanek do obsługi wraz z nowym torem pomiędzy przystankiem osobowym Świnoujście Przytór a stacją Świnoujście. Budowa drugiego toru poprawi przepustowość linii i pozwoli na kursowanie większej liczby pociągów.

W rejonie Euroterminalu wzmocniono już grunt pod budowę nowych torów. Prace na torach dojazdowych do portów następują etapowo, aby zapewnić dostęp transportu kolejowego do nabrzeży.

Inwestycja w liczbach

W ramach inwestycji w portach zmodernizowanych zostanie blisko 100 kilometrów torów (Szczecin – 61, Świnoujście – 35) oraz prawie 84 kilometry sieci trakcyjnej. O dużej skali prac na stacjach świadczy wymiana aż 285 rozjazdów (Szczecin – 177 i Świnoujście – 108). Poziom bezpieczeństwa podniesie montaż nowoczesnych urządzeń sterowania ruchem kolejowym oraz przebudowa 12 przejazdów kolejowo-drogowych w Szczecinie i 10 w Świnoujściu. W Szczecinie zostanie przebudowany most nad rzeką Parnicą oraz 3 wiadukty kolejowe.

Inwestycję „Poprawa dostępu kolejowego do portów morskich w Szczecinie i Świnoujściu”, wartą około 1,5 miliarda złotych, dofinansował unijny instrument finansowy CEF – „Łącząc Europę”. Wartość dofinansowania to 510 mln zł. Zakończenie prac planowo nastąpi w połowie 2022 roku.

 

- Bezpłatna pomoc prawna -Bezpłatna Pomoc Prawna na Pomorzu Zachodnim

SKOMENTUJ:

Wpisz swój komentarz
Wpis swoje imię