Świnoujście: 500 złotowy mandat za składowanie odpadów z wykopów

0
Foto: BIK UM Świnoujście

Gruz betonowy oraz ceglany a także gleba oraz ziemia pochodzące z wykopów budowlanych są kwalifikowane jako odpady. Tak przynajmniej mówią o tym przepisy prawa. Być może nie wiedział o tym mieszkaniec Przytoru-Łunowo, który na swojej posesji składował odpady z wykopów budowlanych. Za składowanie odpadów otrzymał 500 złotowy mandat.

Świnoujście: 500 złotowy mandat za składowanie odpadów z wykopów

Odpady leżały nie tylko na jego nieruchomości. Mężczyzna zrzucił je także na sąsiadującej z jego działce należącej do Skarbu Państwa – mówią pracownicy Wydziału Ochrony Środowiska i Leśnictwa UM Świnoujście i zapowiadają kolejne kontrole nieruchomości pod tym kątem.

Mandat, nałożony na mieszkańca Świnoujścia to może być najmniejszy wymiar kary jaki go spotkał. Okazuje się bowiem, że dodatkowo Główny Inspektor Ochrony Środowiska nałożył na Gminę Świnoujście obowiązek powiadamiania o możliwości popełnienia przestępstwa przeciwko środowisku, Prokuraturę lub Policję w Świnoujściu oraz Departament Zwalczania Przestępczości Środowiskowej Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska.

W ostatnim czasie do Urzędu zaczęły napływać informacje o tym, że niektórzy właściciele nieruchomości podnoszą lub utwardzają grunt na swoich posesjach materiałem z wykopów budowlanych – mówi Jarosław Jaz, Rzecznik Prasowy Prezydenta Miasta Świnoujście. Chodzi o prywatne nieruchomości w Przytorze, Karsiborze, Ognicy, a także w lewobrzeżnej części miasta.

Osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej na danej działce, mogą wykorzystać ww. odpady do utwardzania lub podniesienia terenu spełniając następujące warunki:

  • Dopuszcza się wykorzystanie wyłącznie do 200 kg odpadów na m2 utwardzanej / podwyższanej powierzchni, co odpowiada wysokości nawiezionej warstwy ok. 12- 15 cm;
  • Gleba/ ziemia musi posiadać atest czystości wskazujący na brak zanieczyszczeń, natomiast gruz betonowy lub ceglany musi być pozbawiony innych odpadów;
  • Właściciel gruntu obowiązany jest do posiadania dowodu przyjęcia odpadów, tj. Karty przekazania odpadów;
  • Podwyższenie/ utwardzenie terenu nie może naruszać stosunków wodnych, jak również nie może spowodować szkody w środowisku (np. na obszarze Natury 2000).

W przypadku osób prawnych – w celu wykorzystania odpadów do utwardzania terenu należy uzyskać, zgodnie z ustawą o odpadach, zezwolenie na ich przetwarzanie.

Polecamy także:

Skomentuj artykuł!
- Bezpłatna pomoc prawna -Bezpłatna Pomoc Prawna na Pomorzu Zachodnim

SKOMENTUJ:

Wpisz swój komentarz
Wpis swoje imię