Świnoujście: Chcą by tunel pod Świną nosił imię Stanisława Możejki

0

W ostatnim czasie pojawiła się regionalna inicjatywa obywatelska, aby nowobudowany tunel pod Świną nazwać imieniem Stanisława Możejki, działacza opozycji antykomunistycznej, internowanego w stanie wojennym do obozu w Wierzchowie oraz byłego prezydenta Świnoujścia, zmarłego w 2017 r. Stanisław Możejko był pomysłodawcą i orędownikiem budowy tunelu jeszcze na początku lat 90-tych, kiedy uważano to powszechnie za pomysł nie do zrealizowania.

Przedstawicielem wnioskodawców jest nauczyciel akademicki i dziennikarz Piotr Słomski, który w ubiegłym tygodniu złożył wniosek o nadanie imienia Stanisława Możejki tunelowi pod Świną w Urzędzie Miasta w Świnoujściu oraz w Urzędzie Wojewódzkim w Szczecinie. Podczas konferencji prasowej we środę 8 września przed świnoujskim magistratem przedstawił on ideę nadania imienia tunelowi na cześć zasłużonego działacza Solidarności.

– Rozpoczęła się długo oczekiwana przez mieszkańców, zarówno Świnoujścia jak i województwa zachodniopomorskiego, inwestycja w postaci budowy tunelu pod Świną. Jako mieszkańcy regionu szczecińskiego i niżej podpisane organizacje, zwracamy się do Rady Miejskiej w Świnoujściu oraz za pośrednictwem wojewody zachodniopomorskiego do premiera Mateusza Morawieckiego, o rozważenie przyjęcia w drodze uchwały nadania imienia realizowanemu tunelowi osoby tworzącej pierwszy społeczny komitet budowy tunelu pod Świną, powstały w 1996 roku, i jednocześnie wywodzącej się ze środowiska opozycji antykomunistycznej, działacza Solidarności oraz byłego prezydenta miasta Świnoujścia Stanisława Możejki. Jego zaangażowanie w sprawę idei budowy tunelu jest powszechnie znane, ale było ono tylko jednym z przejawów Jego całościowej postawy życiowej – czytamy w złożonym przez P. Słomskiego wniosku.

Stanisław Możejko (ur. 13 kwietnia 1954 w Szczecinie, zm. 12 kwietnia 2017 w Świnoujściu) – polski samorządowiec, inżynier i dziennikarz, działacz NSZZ „Solidarność”, w latach 1998–2000 prezydent Świnoujścia, radny w latach 1990–1994 i 1998–2010, a także wydawca i redaktor naczelny lokalnego tygodnika Nowy Wyspiarz.
  1. Balazs o S. Możejce „Sprawy publiczne były dla niego absolutnie najważniejsze”

Oto  jak  wypowiedział się o Stanisławie Możejko były minister rolnictwa wywodzący się z tego terenu Artur Balazs: „To człowiek wyjątkowo odważny, bezkompromisowy, szlachetny, prawdziwy patriota w bardzo dobrym tego słowa znaczeniu, dla którego sprawy publiczne były absolutnie najważniejsze. Nie dbał nigdy o siebie, o swoje interesy, o swoje sprawy, zabiegał zawsze o sprawy publiczne”.  Ideę budowy tunelu w Świnoujściu Stanisław Możejko sformułował i głosił już na początku lat 90-tych. Długo go z tego powodu powszechnie wyśmiewano jako niepoprawnego fantastę. Dopiero w pierwszej dekadzie tego wieku, w okresie pierwszego rządu PiS, temat wszedł na oficjalną  agendę i ostatecznie dzisiaj tunel jest budowany. Ale to stało się możliwe także dlatego, że Stanisław  Możejko jako lokalny polityk, radny, prezydent miasta, publicysta lokalnej prasy uparcie i konsekwentnie  krzewił  i podtrzymywał  w przestrzeni publicznej dyskusji ideę budowy tunelu. Ludzie, którzy mieli możliwość z bliska obserwować przez lata działania Stanisława Możejkę w tej sprawie, nie mają dzisiaj żadnych wątpliwości, że jego wkład dla ostatecznego urzeczywistnienia idei tunelu zasługuje na szczególne uhonorowanie a jedną z takich godnych form tego uhonorowania mogłoby być nadanie tunelowi imienia Stanisława  Możejki.

Wniosek poparty przez zasłużonych działaczy Solidarności

Pod wnioskiem podpisali się: Artur Balazs – były minister rolnictwa, Andrzej Milczanowski – były minister spraw wewnętrznych, Piotr Mync – wiceprezydent Stargardu, Grzegorz Durski – przewodniczący Komisji Krajowej NSZZ Solidarność ’80, Juliusz Słowacki – przewodniczący Stowarzyszenia „Grudzień ‘70 – Styczeń ‘71”, Józef Gawłowicz – kapitan Żeglugi Wielkiej, korespondent paryskiej Kultury, Janina Izabela Ratajczak – członek Solidarności Walczącej – Szczecin, Zdzisław Rygiel – działacz Solidarności, Jan i Idalia Tarnowscy – działacze opozycji antykomunistycznej, Grażyna Adamska – działaczka opozycji antykomunistycznej, Marek Słomski – były wiceprzewodniczący NSZZ Solidarność Pomorza Zachodniego, Monika Kwaśniak vel Kwaśniewska – przewodnicząca NSZZ Solidarność w Kamieniu Pomorskim, Henryk Konieczny – przewodniczący ONZZ Solidarność 80 Regionu Zachodniopomorskiego.

Fragmenty biografii Stanisława Możejki

Dla przypomnienia postaci  Stanisława Możejki przytoczmy fragmenty jego biogramu zawartego w Encyklopedii Solidarności: Stanisław Możejko, ur. 13 IV 1954 w Szczecinie, zm. 12 IV 2017 w Świnoujściu. 1976-1980 student Politechniki Szczecińskiej, Wydz. Elektryczny. 1972-1976 i 1981-1983 pracownik Morskiej Stoczni Remontowej w Świnoujściu, 1983-1987 Żeglugi na Odrze tamże. Od IX 1980 w „S”; zaangażowany w organizowanie samorządu pracowniczego wg założeń Sieci. Po 13 XII 1981 współorganizator TKZ w MSR, 1982-1989 podziemnej poligrafii i kolportażu podziemnej prasy na terenie Świnoujścia. 30 VIII 1982 internowany w Ośrodku Odosobnienia w Wierzchowie: uczestnik tygodniowej głodówki protestacyjnej, zwolniony 8 XII 1982. 1983-1989 współtwórca i przywódca miejskiej struktury podziemnej „S” działającej także poza Świnoujściem, m.in. realizującej statutowe zadania „S” (składki, zasiłki, legitymacje); w III 1983 zwolniony z pracy za wręczanie kobietom 8 III kart z życzeniami sygnowanych przez „S”, przez 7 miesięcy pozostawał bez zatrudnienia. 1 V 1983 organizator niezależnej manifestacji w Świnoujściu. W XI 1983 aresztowany, przetrzymywany w AŚ w Szczecinie, w III 1984 uniewinniony przez Sąd Rejonowy w Świnoujściu; w V 1984 ponownie aresztowany, przetrzymywany w AŚ w Świnoujściu, zwolniony w VII 1984 na mocy amnestii. Od jesieni 1984 członek Rady Koordynacyjnej „S” Regionu Pomorze Zachodnie (w składzie m.in. Andrzej Milczanowski, Władysław Dziczek, Longin Komołowski, Jacek Sauk, Jerzy Zimowski, Mieczysław Lisowski). W XI 1986 organizator Komitetu Założycielskiego „S” w MSR, inicjator wniosku rejestracyjnego do Sądu Wojewódzkiego w Szczecinie. Wielokrotnie skazywany przez kolegia ds. wykroczeń, zatrzymywany na 48 godz., przesłuchiwany, w 1983, 1985 i 1986 autor pozwów cywilnych przeciwko WUSW o odszkodowanie z tytułu nieuzasadnionej konfiskaty dóbr i bezprawnych zatrzymań (dwie pierwsze sprawy, odpowiednio w 1984 i 1986, zakończone pozytywnie). 1987-1988 pełnomocnik TKK, koordynator akcji założycielskiej komitetów „S”. W 1989 pełnomocnik MKO w Szczecinie ds. reaktywowania „S”, organizator i przewodniczący Podregionu Świnoujście.

Skomentuj artykuł!
- Bezpłatna pomoc prawna -Bezpłatna Pomoc Prawna na Pomorzu Zachodnim

SKOMENTUJ:

Wpisz swój komentarz
Wpis swoje imię