Szczecin: PUM rozpoczyna współpracę z Agencją Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji

0
Agencją Oceny Technologii Medycznych

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie rozpoczyna współpracę z Agencją Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji. Właśnie podpisano porozumienie w tej sprawie.

„Agencja poszukuje najlepszych specjalistów do tego, żeby oceniali technologie lekowe, żeby przygotowywali, co należy finansować ze środków publicznych, jakie decyzje powinniśmy podejmować – to cały sformalizowany proces. Dzisiejsze podpisanie umowy spowoduje, że będziemy mieli oddział Agencji – trzeci, ale pierwszy sfokusowany na działalność technologii lekowych” – powiedział we wtorek podsekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia Maciej Miłkowski.

Podkreślił, że agencja rozszerza kierunki, aby przy dobrych uczelniach medycznych mieć dostęp do wiedzy, doświadczenia i do praktyki klinicznej.

„Praktyka będzie się przekładać na to, co ewentualnie będzie można finansować ze środków publicznych” – wskazał wiceminister.

Prezes Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji dr Roman Topór-Mądry podkreślił, że instytucja ta musi posiłkować się wiedzą naukową i doświadczeniami ekspertów klinicznych i praktyków medycznych.

„Zakres tematyczny jest bardzo szeroki – dotyczy przede wszystkim technologii lekowych, ale również i innego rodzaju świadczeń i programów polityki zdrowotnej, programów zdrowia publicznego” – powiedział dr Topór-Mądry.

Rektor Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego prof. Bogusław Machaliński oznajmił, że w ramach programu wieloletniego uczelnia powołuje Centrum Medycyny Translacyjnej, akademicką onkologię i Collegium Pharmaceuticum, które, jak wskazał, mają „scentralizować najbardziej dynamiczną i najbardziej innowacyjną część naukową” PUM.

Podkreślił, że uczelnia jest też beneficjentem programu Agencji Badań Medycznych – Centrum Wsparcia Badań Klinicznych, która pomoże naukowcom we wstępnych badaniach przygotowujących m.in. leki, nowe rozwiązania terapeutyczne i nowe technologie medyczne.

„Wiedza ekspercka zespołu AOTMiT potrzebna będzie, aby spiąć wszystko w jedną całość. Abyśmy wiedzieli (…), jakie kryteria musimy spełniać, w którym kierunku pójść, żeby nie robić po drodze bezpośrednich błędów, żeby zoptymalizować przejście od laboratorium do łóżka chorego” – wyjaśnił prof. Machaliński.

Skorzystają na tym także programy lekowe, które dotychczas były prowadzone w sposób nieskoordynowany, a wkrótce będzie możliwe zwiększenie ich liczby i skali.

Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji jest opiniodawczo-doradczą jednostką organizacyjną, wspomagającą ministra zdrowia w procesie podejmowania decyzji dotyczących finansowania świadczeń lekowych i nielekowych w systemie ochrony zdrowia.

AOTMiT dostarcza ministrowi niezbędnych danych oraz informacji, stanowiących wsparcie w procesie podejmowania wyżej wymienionej decyzji.

POLECAMY TAKŻE

Skomentuj artykuł!
- Bezpłatna pomoc prawna -Bezpłatna Pomoc Prawna na Pomorzu Zachodnim

SKOMENTUJ:

Wpisz swój komentarz
Wpis swoje imię