Upały wykańczają zachodniopomorską kolej

0

Wczoraj pociąg relacji Szczecin – Kołobrzeg miał 107 minut opóźnienia, dzisiaj podobnie. Jak się okazuje przyczyna nie była w torach, a w pociągach. Co się dzieje z zachodniopomorską koleją?

Najnowocześniejsza, ale niewydolna

Skontaktował się z nami czytelnik, który jechał wczoraj  pociągiem do Kołobrzegu.

Już na starcie ze Szczecina pociąg miał 50 minut spóźnienia. Jak łaskawie przyjechał i ruszył w trasę, pomału nadrabiał opóźnienie, jednak za Goleniowem wyłączono klimatyzację, a w Nowogardzie przegrzały się silniki i NASTĄPIŁ przymusowy postój. Na nic było nadrabianie opóźnienia, Stracił wszystko, a do Kołobrzegu dojechał ze 107 minutowym opóźnieniem. Codziennie dojeżdżam do pracy do Szczecina i jest coraz gorzej.

Z informacji, jakie udało nam się uzyskać, coraz częściej pociągi jadące do Kołobrzegu, nie dojeżdżają do niego. Ze Szczecina musi wyjeżdżać skład zastępczy – elektryczny, który może dojechać tylko do Goleniowa, a dalej przesiadka do autobusu, do którego nie sposób zmieścić wszystkich pasażerów. Część z nich, zwłaszcza z większym bagażem, pozostaje na stacji w oczekiwaniu na kolejny pociąg.

Dzisiaj sytuacja się powtarza. Pociąg Polregio do Kołobrzegu nr 88649 planowo wyjeżdżający 15.16 ma już 110 minut opóźnienia. Jak podaje serwis PKP PLK SA powodem jest awaria taboru.

Zapytaliśmy Zachodniopomorskie Polregio o to, co się dzieje z pociągami? Zachodniopomorskie słynie z najnowocześniejszego taboru w Polsce. Problem w tym, że przewozy nie są realizowanie jak należy. Niestety odpowiedzi się nie doczekaliśmy.

Dzisiaj ogłoszono zakup kolejnych 5 składów hybrydowych (2 już jeżdżą). Pociągi hybrydowe mają być wykorzystywane właśnie na trasie do Kołobrzegu. Czy to poprawi sytuację?

Odszkodowania za niezrealizowany przejazd

Niestety, w sprawie odszkodowań nie możemy skorzystać z przepisów dotyczących np. pociągów IC czy IC TLK. Polska bezterminowo wyłączyła stosowanie opisywanych rekompensat dla pociągów miejskich, podmiejskich i regionalnych (art. 3a ustawy o transporcie kolejowym). Wyłączenie to dotyczy zatem pociągów osobowych wszystkich przewoźników samorządowych, czyli naszego POLREGIO również.

Jednak podróżni zawsze mają prawo do złożenia reklamacji. Mogą tego dokonać na stronie internetowej POLREGIO bądź w kasie biletowej.

Stanowisko UTK

Co ważne, możemy skorzystać również z przepisów ogólnych obowiązujących w Polsce, a dotyczących wszystkich przewoźników. Jak informuje na swoich stronach Urząd Transportu Kolejowego:

„Pasażerowie wszystkich kategorii pociągów mają prawo do wniesienia skargi z tytułu opóźnienia każdego pociągu i otrzymania od przewoźnika wyjaśnień dotyczących przyczyn takiego zdarzenia oraz dochodzenia roszczeń z tytułu naprawy szkody na podstawie ogólnych przepisów kodeksu cywilnego (tj. art. 363 §1 i 471 k.c.) oraz ustawy – Prawo przewozowe. Zgodnie z art. 62 ust. 2 ustawy – Prawo przewozowe (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 915) „przewoźnik odpowiada za szkodę, jaką poniósł podróżny wskutek opóźnionego przyjazdu lub odwołania regularnie kursującego środka transportowego”. Warto pamiętać, że na podstawie wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 2 grudnia 2008 r. (sygn. K 37/07) utraciła ważność końcowa część ww. przepisu, tj. fragment „jeżeli szkoda wynikła z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa przewoźnika”. Ewentualne powoływanie się przez przewoźnika na brak winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa będzie bezpodstawne.”

Pamiętajmy, że w przypadku dochodzenia roszczeń na podstawie ww. przepisów, konieczne jest udowodnienie poniesionej straty (np. przedstawienie rachunków mających związek przyczynowo-skutkowy między faktem opóźnienia pociągu a powstałą szkodą).

Ponadto musimy pamiętać, że w tym przypadku przewoźnik rozpatruje sprawę uznaniowo (może roszczenie odrzucić, obniżyć lub uznać w całości). Nie jest to więc odszkodowanie za sam fakt opóźnienia środka transportowego, lecz za udowodnioną stratę materialną powstałą wskutek opóźnionego przyjazdu pociągu do stacji docelowej zgodnej z danymi na bilecie.

Co istotne, przewoźnik może uwolnić się od odpowiedzialności, jeżeli opóźnienie pociągu i powiązana z nim szkoda wynikły z przyczyn całkowicie niezależnych, tj. ze zdarzeń nadzwyczajnych (np. zerwanie sieci trakcyjnej w wyniku nawałnicy, potrącenie przez pociąg osoby postronnej etc.). Do zdarzeń nadzwyczajnych nie zaliczają się jednak przypadki samoczynnej awarii taboru, niewywołanej czynnikami zewnętrznymi.

W przypadku odmowy uznania roszczenia lub gdy zaproponowane rozwiązanie jest niesatysfakcjonujące, pasażer ma prawo wystąpić do sądu (droga sądowa jest dopuszczalna dopiero po wyczerpaniu trybu reklamacji). Można również złożyć skargę do Urzędu Transportu Kolejowego (pisemnie, przez formularz zgłoszeniowy lub mailowo: [email protected]).

Polecamy także:

Praca w upały. Jakie prawa przysługują pracownikom?
Barwice: Dyrektorka przedszkola znęcała się nad 3 letnim podopiecznym!
Szczecin: Coraz więcej problemów z komunikacją miejską

Skomentuj artykuł!
- Bezpłatna pomoc prawna -Bezpłatna Pomoc Prawna na Pomorzu Zachodnim

SKOMENTUJ:

Wpisz swój komentarz
Wpis swoje imię