Watykan: niedozwolone udzielanie błogosławieństwa parom homoseksualnym

0
Watykan: niedozwolone udzielanie błogosławieństwa parom homoseksualnym

Watykan wydał oświadczenie, w którym uznał za niedozwolone udzielanie błogosławieństwa parom jednopłciowym. Dodano przy tym, że poszczególne osoby homoseksualne powinny być traktowane z należytym szacunkiem.

Parom jednopłciowym nie będą udzielane błogosławieństwa

Kongregacja Nauki Wiary wydała oświadczenie w odpowiedzi na przedstawione „dubium” (wątpliwości). Stwierdza w nim, że Kościół nie posiada takiej władzy, by udzielać błogosławieństwa związkom osób tej samej płci. Niewłaściwe zatem jest religijne uznawanie związków homoseksualnych przez księży. Na opublikowanie tego stanowiska wraz z notą wyjaśniającą wyraził zgodę papież.

Kościół podkreśla przy tym, że nie ustaje w szczerej woli przyjęcia i towarzyszenia osobom homoseksualnym we wzroście w wierze. Oferowana jest im pomoc w zrozumieniu i pełnej realizacji woli Bożej w ich życiu. Wyraźnie zaznaczono rozróżnienie osoby i związku. Odmowa błogosławieństwa związku nie oznacza bowiem potępienia poszczególnych osób, które zawsze muszą być traktowane z należytym szacunkiem.

Nierozerwalny związek mężczyzny i kobiety

W oświadczeniu wskazano również podstawy takiego stanowiska. Małżeństwo jest jednym z sakramentów i oznacza nierozerwalny związek mężczyzny i kobiety. Wszelkie inne związki, nawet trwałe, które zakładają praktykę seksualną poza małżeństwem nie są zgodne z wolą Bożą i nie mogą być uznawane przez Kościół. Jako inną przyczynę decyzji wskazano obawę przed błędnym utożsamianiem błogosławieństwa związków osób tej samej płci z sakramentem małżeństwa.

W zakończeniu Kongregacja Nauki Wiary oświadczyła, że nie jest wykluczone udzielanie błogosławieństw poszczególnym osobom o skłonnościach homoseksualnych, które wyrażają „wolę życia w wierności zamysłom objawionym przez Boga” i jednocześnie są świadome tego, że ich związki nie mogą być uznane przez Kościół.

Polecamy także:

źródło: Vatican News

Skomentuj artykuł!
- Bezpłatna pomoc prawna -Bezpłatna Pomoc Prawna na Pomorzu Zachodnim

SKOMENTUJ:

Wpisz swój komentarz
Wpis swoje imię