Za uporczywe nękanie byłej partnerki grożą mu 3 lata pozbawienia wolności. Do sądu trafił akt oskarżenia

0

Do jednego ze szczecińskich sądów trafił akt oskarżenia przeciwko 35-letniemu mężczyźnie podejrzanemu o uporczywe nękanie swojej byłej partnerki.

Przestępstwo stalkingu

Uporczywe nękanie (tzw. stalking) na gruncie Kodeksu karnego polega na wzbudzaniu u innej osoby uzasadnionego okolicznościami poczucia zagrożenia, poniżenia lub udręczenia lub na istotnym naruszeniu jej prywatności. Występek ten zagrożony jest karą pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8. Ta sama kara grozi za podszywanie się pod inną osobę i wykorzystanie jej wizerunku lub innych danych, za pomocą których jest ona publicznie identyfikowana, w celu wyrządzenia jej szkody majątkowej lub osobistej. Natomiast jeżeli w następstwie opisanych wyżej czynów pokrzywdzony targnie się na własne życie, wówczas sprawca podlega karze pozbawienia wolności od lat 2 do 12. Warto zaznaczyć, że ściganie przestępstwa uporczywego nękania następuje na wniosek pokrzywdzonego.

 

Ustalenia prokuratury

W toku postępowania ustalono, iż podejrzany rozstał się z pokrzywdzoną w grudniu 2019 r. i od tego czasu do września 2020 r. uporczywie nękał byłą partnerkę poprzez nieustanne nawiązywanie połączeń telefonicznych, wysyłanie wiadomości tekstowych i głosowych, a także przez nachodzenie jej w domu. Zgromadzony materiał dowodowy wskazuje, że podejrzany w okresie od grudnia 2019 r. do września 2020 r. łączył się z pokrzywdzoną blisko 2000 razy i wysłał jej około 1000 wiadomości.

W trakcie toczącego się postępowanie, 35-latek został zatrzymany, a następnie na wniosek prokuratora tymczasowo aresztowany. Mężczyzna był już wcześniej karany. Za zarzucany mu czyn grozi kara pozbawienia wolności do 3 lat.

 

Pokrzywdzeni nie pozostają bez wsparcia

Ofiary uporczywego nękania, jak również pokrzywdzeni innymi przestępstwami, mogą zwrócić się o pomoc do Ośrodków Pomocy Pokrzywdzonym, które działają na terenie całego kraju. Ośrodki te, dzięki dofinansowaniu z Funduszu Sprawiedliwości świadczą bezpłatną pomoc prawną, zapewniają wsparcie psychologiczne, wspierają materialnie, pokrywają koszty świadczeń zdrowotnych, rehabilitacji oraz związanych z edukacją i aktywizacją zawodową, a także pomagają sfinansować przejściowe problemy  z zobowiązaniami czynszowymi.

W Szczecinie pokrzywdzeni mogą skorzystać ze wsparcia Okręgowego Ośrodka Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem, który jest prowadzony przez Stowarzyszenie SOS dla Rodziny przy ul. Energetyków 10, 70-656 Szczecin. Ze szczecińskim ośrodkiem można się skontaktować pod numerem całodobowego telefonu: 663 606 609.

Ponadto, w naszym regionie lokalne punkty, w których pokrzywdzeni przestępstwem mogą otrzymać bezpłatne wsparcie znajdują się w Policach, Gryfinie, Kamieniu Pomorskim, Goleniowie, Choszcznie, Gryficach, Łobzie, Pyrzycach, Myśliborzu i Świnoujściu.

Więcej o Ośrodkach Pomocy dowiesz się TUTAJ

Skomentuj artykuł!
- Bezpłatna pomoc prawna -Bezpłatna Pomoc Prawna na Pomorzu Zachodnim

SKOMENTUJ:

Wpisz swój komentarz
Wpis swoje imię