Zachodniopomorskie: Odpady z Norwegii zatrzymane na granicy!

0
Norwegii
fot. Zachodniopomorska KAS

Kolejny sukces Zachodniopomorskiej Krajowej Administracji Skarbowej. KAS zatrzymała prawie 22 tony nielegalnych odpadów z Norwegii wwożonych do Polski.

W Porcie w Świnoujściu do odprawy celnej zgłoszono odpady zapakowane w 26  pojemników IBC. Analiza trzymanych przez KAS dokumentów a następnie rewizja celna nie pozwoliły na identyfikację przewożonego płynu w pojemnikach.

Aby jednoznacznie stwierdzić z jaką substancją ma się do czynienia pobrano próbki i przekazano do laboratorium. W toku badań ustalono, że przewożona substancja to olej posmażalniczy.

W przedstawionym dokumencie dotyczących przesyłki wskazano podmiot, który nie jest uprawniony do zbierania czy też przetwarzania odpadów, stąd też skierowano wniosek do Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska (WIOŚ) w Szczecinie o ocenę czy przywożonego towar może być legalnie wwieziony na teren Polski. Odpady miały trafić do woj. łódzkiego.

WIOŚ jednoznacznie zakwalifikował przewożony ładunek jako odpady których transport jest nielegalny.

Opinia ta dała podstawę skierowania do Głównego Inspektora Ochrony Środowiska w Warszawie (GIOŚ) informacji o nielegalnym międzynarodowym przemieszczaniu odpadów.

W efekcie GIOŚ przeprowadzi postępowanie mające na celu uregulowanie sytuacji odpadów oraz ewentualny zwrot do Norwegii.

norwegii

POLECAMY TAKŻE

Skomentuj artykuł!
- Bezpłatna pomoc prawna -Bezpłatna Pomoc Prawna na Pomorzu Zachodnim

SKOMENTUJ:

Wpisz swój komentarz
Wpis swoje imię