4-latek ma zostać wydany ojcu skazanemu za handel amfetaminą. Kasacja Prokuratora Generalnego

0
4-latek ma zostać wydany ojcu skazanemu za handel amfetaminą. Kasacja Prokuratora Generalnego
Zdjęcie ilustracyjne

Do Sądu Najwyższego trafiła skarga kasacyjna Prokuratora Generalnego w sprawie chłopca, który ma być wydany ojcu mieszkającemu w Holandii. Mężczyzna jest poszukiwany Europejskim Nakazem Aresztowania za handel amfetaminą.

Ojciec ukrywa się przed polskim wymiarem sprawiedliwości

Rodzice chłopca są Polakami, którzy wyemigrowali do Holandii. W 2019 roku matka zdecydowała się na powrót do kraju wraz z synem Antosiem, co nie spodobało się ojcu, który wystąpił do sądu z wnioskiem o ściągnięcie małoletniego z powrotem do Holandii. Okazało się jednak, że mężczyzna został w Polsce prawomocnie skazany na karę 2 lat i 6 miesięcy pozbawienia wolności za handel amfetaminą. Orzeczonej kary nie odbył ponieważ ukrywał się przed wymiarem sprawiedliwości. Został za nim wydany Europejski Nakaz Aresztowania.

Sąd Okręgowy w Szczecinie 10 listopada 2020 roku oddalił wniosek ojca. Zwrócono uwagę na fakt, iż mężczyzna może zostać aresztowany, wówczas małoletni trafi do opieki zastępczej w Królestwie Niderlandów.

Po złożeniu apelacji przez poszukiwanego, 16 marca 2021 roku Sąd Apelacyjny w Warszawie – z niewiadomych przyczyn – zmienił zaskarżone postanowienie i nakazał wydanie chłopca do Holandii.

Skarga kasacyjna Prokuratora Generalnego

Zastępca Prokuratora Generalnego Robert Hernand, działając z upoważnienia Prokuratora Generalnego Zbigniewa Ziobro, wniósł skargę kasacyjną do Sądu Najwyższego w tej sprawie.

Prokurator Generalny w skardze podkreślił, że 4 – latek jest silnie związany z matką, która głównie sprawowała nad nim opiekę również podczas pobytu w Holandii. Odseparowanie dziecka od osoby mu najbliższej nie pozostałoby bez szkody w jego psychice. Jednocześnie kobieta nie mogłaby wrócić do Królestwa Niderlandów z synem, ponieważ obecnie toczy się tam postępowanie o uprowadzenie dziecka. W skardze pojawił się także podnoszony już wcześniej, najbardziej oczywisty zarzut niepewnej sytuacji prawnej wnioskodawcy, który w każdym momencie może zostać aresztowany z racji aktualnego do wykonania na terenie całej Unii Europejskiej Europejskiego Nakazu Aresztowania.

Wniesiono o uchylenie zaskarżonego postanowienia i orzeczenie co do istoty sprawy lub ewentualnie przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania Sądowi Apelacyjnemu w Warszawie.

 

Polecamy także:

Skomentuj artykuł!
- Bezpłatna pomoc prawna -Bezpłatna Pomoc Prawna na Pomorzu Zachodnim

SKOMENTUJ:

Wpisz swój komentarz
Wpis swoje imię