Będzie modernizacja Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa?

0
Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa
fot. SAR

Pracownicy Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa (SAR) wykonują bardzo odpowiedzialną i ciężką służbę. Niestety jak się okazuje, płace są zbyt niskie, sprzęt na jakim pracują przestarzały a kadra się starzeje. Te wszystkie problemy poruszono podczas posiedzenia sejmowej Komisji Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej. W obradach komisji brał udział wiceminister infrastruktury Marek Gróbarczyk.

„Wzrost płac w Morskiej Służbie Ratownictwa i Poszukiwania postępuje sukcesywnie z każdym rokiem, ale nie jest na takim poziomie, jak życzyliby sobie tego pracownicy” – wskazał Gróbarczyk.

Jako rozwiązanie tej sytuacji, minister zaproponował daleko idącą modernizację Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa

„Proponujemy rozwiązanie w zakresie modernizacji Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa tj. przede wszystkim system (…), który ma służyć ogromnym inwestycjom w zakresie usprzętowienia, poprawy warunków pracy, zwiększenia liczby jednostek oraz ich modernizacji” – powiedział Gróbarczyk.

Jak podkreślał, wnioski, napływające z SAR w zakresie konieczności wzrostu wynagrodzenia skierowano od razu do ministra finansów. Istnieje duża szansa na to by zostały one uwzględnione w najbliższym budżecie.

„Chcielibyśmy powrócić do rozwiązań, które były wcześniej przygotowywane, ale nie zyskały akceptacji przede wszystkim załogi, tj. system agencyjny” – kontynuował Gróbarczyk.

Gróbarczyk dodał:

„To na okoliczność trwałego zabezpieczenia przychodów finansowych. Dziś jeszcze nie chcę mówić na ten temat, bo nie mamy w całości zbudowanego tego programu. (…) Chcielibyśmy go jeszcze raz zaproponować już z zmienionej wersji w oparciu o wzrost przede wszystkim środków technicznych”

Minister stwierdził ponadto iż zaproponowane rozwiązanie nie są ani dla ministerstwa ani dla załogi zadowalające.

„Natomiast jest to jedyna forma, w której jesteśmy w stanie zaspokoić różnice płacowe. Z drugiej strony w tym roku na pewno przygotujemy program rozwiązań, o którym mówiłem w zakresie funkcjonowaniu SAR-u i w ten sposób tą podwójną ścieżką będziemy starać się doprowadzić do zbilansowania płac w SAR tak, aby one nie odstępowały od warunków rynkowych” – powiedział.

Ratownicy morscy obecni na posiedzeniu komisji zgodnie twierdzili, że ich płace są bardzo niskie. Wskazywali także, że kolejnym problem jest wiek pracujących tam osób, a także starzejący się sprzęt.

Praca w Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa jest bardzo niebezpieczna i odpowiedzialna. Do zadań SAR należy poszukiwanie i ratowanie osób znajdujących się w niebezpieczeństwie na morzu oraz zwalczanie zagrożeń i zanieczyszczeń olejowych i chemicznych środowiska morskiego.

POLECAMY TAKŻE

- Bezpłatna pomoc prawna -Bezpłatna Pomoc Prawna na Pomorzu Zachodnim

SKOMENTUJ:

Wpisz swój komentarz
Wpis swoje imię