Konferencja Profesjonalizacja pomocy kadr…

0

Stowarzyszenie Wspierania Aktywności „BONA FIDES” w piątek 13 listopada organizuje dla mieszkańców naszego województwa konferencję online

„Profesjonalizacja pomocy kadr instytucji pomocowych działających w Sieci Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem jako narzędzie przeciwdziałania przestępczości”

Konferencja jest skierowana do pracowników instytucji pomocowych z terenu województwa zachodniopomorskiego, którzy w swojej pracy wspierają osoby pokrzywdzone przestępstwem.

Zasady efektywnej pomocy psychologicznej osobom pokrzywdzonym
przestępstwem; Dobre praktyki w zakresie współpracy interdyscyplinarnej Ośrodków
Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem, a powiatowymi służbami
pomocowymi; Efektywność działań organizacji realizujących zadania w ramach Funduszu
Sprawiedliwości ; Formy pomocy dla osób pokrzywdzonych przestępstwem to tylko niektóre zagadnienia nad jakimi pochylą się prelegenci z dziedzin prawa i psychologii.

Jeśli zależy Państwu, aby:

  • rozbudowywać i zwiększać efektywność działań Sieci Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem,
  • zrozumieć przepisy wynikające z tzw. ustawy antyprzemocowej,
  • poznać dobre praktyki w zakresie interdyscyplinarnej pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem,
  • przyjrzeć się najnowszym trendom w pomaganiu osobom pokrzywdzonym przestępstwem,
  • zrozumieć zastosowanie zasad analizy transakcyjnej w pomaganiu osobom pokrzywdzonym przestępstwem,
  • poznać możliwości włączenia się do diagnozy potrzeb i funkcjonowania instytucji pomocowych realizujących zadania w obszarze przeciwdziałania przestępczości w ramach Sieci Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem pod kątem kompetencji pracowników instytucji pomocowych.

to serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w organizowanej przez nas konferencji!

Szczegóły i zapisy tutaj

Bona Fides to organizacja pozarządowa działająca od 12 czerwca 2003 r. od początku prowadzi działalność w sferze pomocy osobom w trudnej sytuacji życiowej, aktywizacji społeczności lokalnej oraz edukacji i szkoleń. Największe nasze sukcesy to realizacja ponad 50 projektów współfinansowanych m.in. ze środków Ministerstwa Sprawiedliwości, Ministerstwa Pracy, Rodziny i Polityki Społecznej, RPO WL, Powiatu Parczewskiego, Powiatu Włodawskiego, ROPS Lublin, Miasta Zamość, UM Lublin, The Velux Foundations, Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę Działania, organizacja 10 edycji  Forum Kobiet Aktywnych oraz objęcie wsparciem około 65 000 osób.

Skomentuj artykuł!
- Bezpłatna pomoc prawna -Bezpłatna Pomoc Prawna na Pomorzu Zachodnim

SKOMENTUJ:

Wpisz swój komentarz
Wpis swoje imię