Lepsza ochrona ofiar przemocy domowej. Szykują się zmiany w przepisach

0
Kilka miesięcy znęcał się nad żoną i teściami

Dzięki ustawie antyprzemocowej sprawcy są natychmiast izolowani od swoich ofiar. Z biegiem czasu zwrócono jednak uwagę na inne zagrożenia, na które są narażeni pokrzywdzeni. 

Skuteczna pomoc dla ofiar przemocy

Ustawa antyprzemocowa obowiązuje już od niespełna ośmiu miesięcy i przynosi oczekiwane skutki. Oprawcy są izolowani od swoich ofiar w trybie natychmiastowym, a pokrzywdzonym zapewnia się odpowiednie wsparcie i opiekę. Do tej pory funkcjonariusze Policji i Żandarmerii Wojskowej interweniowali 20 241 razy. Wydano 1607 nakazów opuszczenia mieszkania połączonych z zakazem zbliżania się do niego, 112 samych nakazów opuszczenia mieszkania i 219 zakazów zbliżania się do lokalu.

To jednak nie koniec zmian, które przygotowało Ministerstwo Sprawiedliwości. Obecnie planuje się nowelizację takich ustaw jak: Kodeks postępowania cywilnego, Kodeks postępowania karnego i Kodeks wykroczeń.

Planowane zmiany

  • Zakaz zbliżania się – do tej pory możliwe było wydanie zakazu zbliżania się jedynie do mieszkania i jego bezpośredniej okolicy. Zakaz ten ma być rozszerzony w ten sposób, że agresor nie będzie mógł się zbliżyć do ofiary w żadnym miejscu;
  • Zakaz wstępu – sprawcy przemocy wobec dzieci będą objęci zakazem wstępu do szkół i miejsc, do których dziecko uczęszcza na zajęcia dodatkowe. Wszystkie placówki zostaną poinformowane o tym fakcie;
  • Ochrona w sieci – oprawca będzie mógł być objęty zakazem kontaktowania się nie tylko osobiście, ale także za pośrednictwem telefonu czy internetu. Sąd ustali sposób, w jaki będą mogli kontaktować się np. małżonkowie.
  • Odebranie broni – osoba dopuszczająca się przemocy wobec najbliższych będzie natychmiast pozbawiona broni, jeżeli takową posiada.

Polecamy także:

Skomentuj artykuł!
- Bezpłatna pomoc prawna -Bezpłatna Pomoc Prawna na Pomorzu Zachodnim

SKOMENTUJ:

Wpisz swój komentarz
Wpis swoje imię