Nowogard: Nie udało się Czapli, więc lewica próbuje odwołać Nieradkę

0

W czwartek, 4. lutego, odbyła się sesja Rady Miejskiej, której ostatnim punktem obrad były wnioski, interpelacje i zapytania. Radny Marcin Wolny w imieniu klubu Lewica Razem wystąpił w wnioskiem o odwołanie przewodniczącego Rady Miejskiej Marcina Nieradki. Wniosek nie był głosowany.

Burmistrz przegrał proces z Nieradką

To kolejny etap walki z Nieradką. Wcześniej na wojenną ścieżkę z radnym wstąpił Burmistrz Miasta, na siłę chcąc pozbawić przewodniczącego Rady Miasta mandatu radnego. W proces, jak się okazało, zaangażowany był burmistrz Goleniowa, który we własnej gminie także ma problemy. Czapla przegrał. Wojewódzki Sąd Administracyjny orzekł rażącą przewlekłość postępowania burmistrza Czapli w sprawie zameldowania, które ustaliło, że Nieradka jest zameldowany w Nowogardzie. 15. stycznia zapadł wyrok w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym. Na jego mocy Burmistrz Czapla ma zapłacić Nieradce 1000 zł odszkodowania oraz 480 zł tytułem zwrotu kosztów procesu.

Po przegranym procesie, kolejny atak przypuścili radni lewicy. Po ostatniej sesji RM grupa radnych SLD i PSL złożyła w Biurze Rady wniosek o zwołanie kolejnej sesji w terminie ustawowym. Celem sesji ma być odwołanie przewodniczącego Rady Miasta.

Reakcja z góry

Nie tylko radni twierdzą, że mają dość zachowania przewodniczącego, który rażąco i nagminnie narusza statut gminy, pomimo iż, jak deklaruje, doskonale ten statut zna. Wodą na młyn stał się list Wojewody Zachodniopomorskiego, jaki miał wpłynąć do biura Rady Miasta datowany na 4. stycznia br. Wojewoda Zachodniopomorski Zbigniew Bogucki poucza przewodniczącego rady miejskiej Marcina Nieradkę, że nie zwoływał sesji w terminie oraz w niewłaściwy sposób jedną z nich zamknął.

W uzasadnieniu wniosku radni pokazują przykłady wielokrotnego łamania prawa przez Przewodniczącego, oceniając całokształt działań przewodniczącego jako prowadzący do podziałów w Radzie Miejskiej i szkodliwy dla gminy.

Sam przewodniczący twierdzi, że nie jest na posyłki burmistrza ani radnych SLD. Przypomina, że nie musi na każde żądanie burmistrza czy części rady zwoływać sesji. Deklaruje też, że z chęcią podda się weryfikacji ze strony reszty Rady Miejskiej.

Obserwując sesje Rady Miasta, trudno nie zauważyć panującego tam chaosu. Jednak jest on skutkiem działania wszystkich stron. Zarzuty, jakie stawiane są Przewodniczącemu RM, dotyczące samego przebiegu sesji, można również postawić skarżącym się radnym. Patrząc na to, co się dzieje w Nowogardzie, wysnuwamy jeden wniosek. Ktoś nie może się pogodzić z wynikami wyborów i na wszelkie możliwe sposoby z nim walczy. (Nawet łamiąc prawo, co potwierdził wyrok WSA.)

Na pewno będziemy obserwować rozwój wydarzeń. To kolejna gmina, po Goleniowie, w której panuje chaos samorządowy.

żródło: Nowogard

- Bezpłatna pomoc prawna -Bezpłatna Pomoc Prawna na Pomorzu Zachodnim

SKOMENTUJ:

Wpisz swój komentarz
Wpis swoje imię