Police: Zaprojektują stację kolejową „Port Police”

0
Foto: Grupa Azoty Police

Umowę na ponad 3 mln zł. podpisał Zarząd Morskich Portów Polic z firmą BBF sp. z o.o., która zaprojektuje stację kolejową „Port Police”. Umowa na opracowanie dokumentacji projektowej obejmuje poza samą stacją także niezbędną infrastrukturę techniczną. Policki port, to czwarty port w Polsce pod względem przeładunków.

Port Morski jest spółką zależną Grupy Azoty Police. Przy dużych zakupach i sprzedaży, jakie realizujemy, rozbudowana infrastruktura portowa pozwala osiągnąć wysoką sprawność operacyjną, przy mniejszym nakładzie kosztów. Policka spółka jest zainteresowana rozwojem swojego portu, a w efekcie zwiększeniem możliwości logistycznych i ekspansją na kolejne rynki. Nowa infrastruktura to również korzyści zarówno dla całego regionu jak i dla pozostałych spółek z Grupy Azoty – zaznaczył prezes Grupy Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. dr Wojciech Wardacki.

Podpisanie Umowy to przełomowe wydarzenie w historii polickiego portu, które wpłynie na jego uniwersalizację oraz otwarcie się na nowych klientów, a także umożliwi rozszerzenie zakresu świadczonych usług o charakterze przeładunków masowych.

To dla nas bardzo ważna inwestycja. Port w Policach jest czwartym co do wielkości portem w Polsce pod względem przeładunku. Rocznie odprawia prawie 2 mln ton towarów. Dzięki zaprojektowaniu a następnie budowie infrastruktury kolejowej będziemy mogli zwiększyć swoje możliwości przeładunkowe – powiedział prezes Zarządu Morskiego Portu Police Sp. z o.o., Andrzej Łuc.

Podpisana umowa umożliwi wykonanie prac projektowych i uzyskanie pozwoleń budowlanych umożliwiających włączenie odgałęzienia, prowadzącego ze stacji kolejowej Police do Portu Police, nowej zelektryfikowanej stacji wraz z urządzeniami sterowania ruchem kolejowym oraz infrastrukturą bocznicową. Powstanie także nowy wiadukt kolejowy nad ulicą Jasienicką. Obiekt zapewni sprawny i bezpieczny przejazd pociągów, bez ograniczeń ruchu na drodze wojewódzkiej nr 114 (Nowe Warpno – Tanowo).

To kolejny krok na drodze do zwiększenia możliwości przeładunkowych polickiego portu i poprawy jego dostępności. Rok wcześniej Zarząd Morskiego Portu Police podpisał umowę z PKP Polskimi Liniami Kolejowymi, która umożliwiła wykonanie prac projektowych na budowę nowych torów, zapewniających bezpośredni dojazd do portu Police. Szacunkowy koszt realizacji całej inwestycji to 152 mln zł, które wspólnie mają pokryć policki port oraz PKP Polskie Linie Kolejowe S.A .

Obecnie pociągi towarowe, jadące linią Szczecin – Trzebież Szczeciński dojeżdżają wyłącznie do oddalonej od portu stacji Police Chemia, należącej do Grupy Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. Po wybudowaniu nowej linii kolejowej nr 437 możliwa będzie dostawa ładunków bezpośrednio do portu. Inwestycja zwiększy konkurencyjność kolei w przewozach towarów, co przyniesie korzyści gospodarcze dla regionu. Przedsięwzięcie stworzy także dodatkowe możliwości rozwoju Grupy Azoty. Co roku Spółka wykorzystuje transport kolejowy do przewozu kilku milionów ton produktów i surowców.

Transport surowców i produktów na potrzeby Grupy Azoty Police odbywa się aktualnie taśmociągami dla materiałów sypkich i rurociągami dla mediów ciekłych. Przyłączenie portu do sieci kolejowej umożliwi przeładunki bezpośrednio w relacji statek – wagon.

Skomentuj artykuł!
- Bezpłatna pomoc prawna -Bezpłatna Pomoc Prawna na Pomorzu Zachodnim

SKOMENTUJ:

Wpisz swój komentarz
Wpis swoje imię