Łobez: Gmina złoży wnioski do programu wsparcia dla gmin popegeerowskich

0
Foto: pixabay.com

: Gmina Łobez planuje złożyć dwa wnioski w ramach programu wsparcia dla gmin popegeerowskich. Chodzi o budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Grabowo z przesyłem do m. Suliszewice oraz budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Dobieszewo i Unimie z przesyłem ścieków do oczyszczalni ścieków w Łobzie. W sumie władze samorządowe liczą na wsparcie w wysokości około 5 mln. zł.

Gmina Łobez planuje złożyć dwa wnioski: budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Grabowo z przesyłem do m. Suliszewice oraz budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Dobieszewo i Unimie z przesyłem ścieków do oczyszczalni ścieków w Łobzie.

Na potrzeby podłączenia miejscowości Grabowo do oczyszczalni ścieków w Łobzie należy: pracować dokumentację projektową obejmującą poniższy zakres, wybudować sieć kanalizacji sanitarnej z przyłączami w m. Grabowo – ok. 750 m., wybudować przepompownie ścieków w m. Grabowo i jednocześnie wybudować sieć kanalizacji sanitarnej tłocznej z Grabowa do m. Suliszewice – ok. 3400. Szacunkowa wartość wykonania inwestycji wynosi 1 742 233,00 zł.

Druga inwestycja jest bardziej rozbudowana i droższa. Na potrzeby wykonania inwestycji budowy kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Dobieszewo i Unimie z przesyłem ścieków do oczyszczalni ścieków w Łobzie należy: opracować dokumentację projektową uwzględniającą przesył ścieków pomiędzy miejscowościami Dobieszewo i Unimie oraz Unimie Łobez, wybudować sieć kanalizacji sanitarnej z przyłączami w m. Dobieszewo – ok 1000m., wybudować przepompownię ścieków, wybudować sieć kanalizacji sanitarnej tłocznej z m. Dobieszewo do. m. Unimie- 2200 m. oraz z przyłączami w m. Unimie – ok 700 m. W miejscu wcześniej projektowanego zbiornika wybudować przepompownię ścieków, wybudować sieć kanalizacji sanitarnej tłocznej z m. .Unimie do m. Łobez – ok. 3400 m. Szacunkowa wartość inwestycji wynosi 3 151 000,00 zł

Całkowity szacunkowy koszt wykonania inwestycji przy budowie kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Grabowo, Dobieszewo i Unimie przesyłem do oczyszczalni ścieków w Łobzie wynosi 4 893 233,00 zł

W przypadku otrzymania środków na wyżej wymienione zadania, ich realizacja nastąpi w 2021 i 2022 roku.

- Bezpłatna pomoc prawna -Bezpłatna Pomoc Prawna na Pomorzu Zachodnim

SKOMENTUJ:

Wpisz swój komentarz
Wpis swoje imię