Niemal całkowity zakaz handlu w niedziele coraz bliżej. Sprawdź, od kiedy!

0
Niemal całkowity zakaz handlu w niedziele coraz bliżej. Sprawdź, od kiedy!

Wczoraj (14 października) Sejm odrzucił większość poprawek Senatu. Nowelizacja ustawy o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni ma być teraz podpisana przez prezydenta Andrzeja Dudę. 

Odrzucono większość poprawek

Sejm w czwartek (14 października) odrzucił wszystkie poprawki przyjęte w Senacie głównie głosami Koalicji Obywatelskiej. Jedna z nich umożliwiała odpłatną pomoc członków rodziny w niedziele w sklepie mikroprzedsiębiorcy, inna poszerzała katalog osób, które mogą tej pomocy udzielać. Wobec powyższego w niedziele nieodpłatnej pomocy przedsiębiorcy mogą udzielać jedynie jego: małżonek, dzieci własne, dzieci małżonka, dzieci przysposobione, rodzice, macocha lub ojczym, rodzeństwo, wnuki i dziadkowie.

Kolejną odrzuconą poprawka zezwalała mikroprzedsiębiorcom na powierzanie wykonywania czynności związanych z handlem w niedziele i święta pracownikowi lub zatrudnionemu, który jest uczniem szkoły ponadpodstawowej lub studentem do ukończenia 26. roku życia, rencistą, emerytem lub bezrobotnym.

Odrzucono też poprawkę, która zwalniała właściciela sklepu z prowadzenia dokładnej ewidencji przychodów. To rozwiązanie ma zapewnić, że przedsiębiorcy nie będą nadużywali któregokolwiek wyjątku od zakazu handlu.

Ustawa trafi do prezydenta

W Sejmie przyjęto natomiast dwie poprawki redakcyjne i jedną merytoryczną – według niej w niedzielę będą mogły być otwarte sklepy, które uzyskują z wyjątków przewidzianych w ustawie (np. działalności pocztowej) co najmniej 40 % wszystkich przychodów (wcześniej miało to być 50 %).

Teraz ustawa zostanie przekazana do podpisu prezydentowi. Teoretycznie ma on jeszcze możliwość wstrzymania jej, jednak nie wydaje się, aby miał jakikolwiek powód, by to robić. Po podpisaniu ustawy prezydent zarządza jej publikację w Dzienniku Ustaw.

Ustawa ma wejść w życie pierwszego dnia miesiąca następującego po upływie trzech miesięcy od chwili ogłoszenia. Wychodzi na to, że prawdopodobnie będzie to dzień 1 lutego 2022 roku.

Polecamy także:

Skomentuj artykuł!
- Bezpłatna pomoc prawna -Bezpłatna Pomoc Prawna na Pomorzu Zachodnim

SKOMENTUJ:

Wpisz swój komentarz
Wpis swoje imię