Ochrona wolności wyznania w Polsce. Konferencja z udziałem Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości

0
Ochrona wolności wyznania w Polsce
fot. Pixabay

Już jutro o godzinie 17 odbędzie się konferencja “Ochrona prawna wolności sumienia i wyznania w Polsce”. Weźmie w nim udział m.in. przedstawiciel Ministerstwa Sprawiedliwości. 

Wolność sumienia i wyznania

Wolność sumienia i religii zagwarantowana jest przez Konstytucję w art. 53 ust.1. Obejmuje ona wolność wyznania wedle własnego wyboru oraz uzewnętrznianie swojej religii – indywidualnie lub z innymi, prywatnie lub publicznie.  W ramach wolności religijnej można również posiadać świątynie i inne miejsca kultu, a także nauczać religii w szkołach.

Rodzice mają prawo do wychowywania dzieci zgodnie z ich przekonaniami, uwzględniając przy tym przekonania dziecka. Nikt nie może być zmuszany do uczestniczenia lub nieuczestniczenia w obrzędach religijnych ani do ujawniania swoich przekonań.

Polskie prawo chroni wolność wyznania w szeregu aktów prawnych. Kodeks cywilny w art. 23 zalicza swobodę sumienia do dóbr osobistych, a w Kodeksie karnym poświęcono cały rozdział przestępstwom przeciwko wolności sumienia i wyznania.

Konferencja

Stowarzyszenie Fidei Defensor zaprasza na konferencję “Ochrona prawna wolności sumienia i wyznania w Polsce”. Zaproszeni prelegenci przeanalizują przepisy prawa polskiego na tle innych rozwiązań europejskich. Będą dyskutować także o planowanych zmianach w polskim prawie.

W konferencji wezmą udział:

  • dr Marcin Romanowski – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości,
  • Beata Trochanowska z Instytutu Kultury Prawnej Ordo Iuris,
  • adwokat Marcin Bury ze Szczecińskiego Towarzystwa Dialogu o Prawie,
  • radca prawny Mateusz Wagemann ze Stowarzyszenia Fidei Defensor.

W spotkaniu mogą wziąć udział wszyscy zainteresowani. Odbędzie się ono jutro (14 października) o godz. 17 w Willi West Ende przy ul. Wojska Polskiego 65 w Szczecinie.

 

Polecamy także:

Skomentuj artykuł!
- Bezpłatna pomoc prawna -Bezpłatna Pomoc Prawna na Pomorzu Zachodnim

SKOMENTUJ:

Wpisz swój komentarz
Wpis swoje imię