Przemoc w rodzinie. Jak reagować w sytuacji zagrożenia?

0
Źródło: pixabay.com

Osoby dotknięte przemocą w rodzinie mogą skorzystać z wielu form bezpłatnej pomocy. Szereg instytucji świadczy bezpłatną pomoc prawną, psychologiczną czy materialną. Jakie kroki powinna podjąć poszkodowana osoba? Jak reagować w sytuacji zagrożenia? Zapoznaj się z poniższymi instrukcjami.

 

Czym jest przemoc w rodzinie?

Przemoc w rodzinie – nazywana też przemocą domową – jest każdym działaniem lub zaniechaniem (np. zaniedbaniem) powodującym krzywdę i cierpienie fizyczne lub psychiczne członka rodziny. Dochodzi wówczas do naruszenia podstawowych praw ofiary, takich jak godność, wolność i nietykalność cielesna. Sprawca krzywdzi ofiarę wykorzystując swoją przewagę nad nią.

Jakie mogą być formy i przejawy przemocy?

 • przemoc fizyczna –bicie, popychanie, szarpanie, kopanie, duszenie,
 • przemoc psychiczna –obrażanie, wyzywanie, poniżanie, nie dopuszczanie do kontaktu z bliskimi, krytyka i stałe kontrolowanie działań,
 • przemoc seksualna – molestowanie, zmuszanie do współżycia lub jakichkolwiek innych zachowań seksualnych,
 • Przemoc może się również objawiać w innych zachowaniach. Przykładowo, pozbawianie opieki osoby, która jest od kogoś zależna, zmuszanie do picia alkoholu czy brania narkotyków – to wszystko również nosi znamiona przemocy.

Dziecko, osoba starsza, osoba z niepełnosprawnościami, małżonek, partner… Każdy może paść ofiarą przemocy w rodzinie.

 

Z jakiej pomocy mogą skorzystać ofiary?

Ofiary przemocy powinny zwrócić się do służb lub organizacji, które oferują pomoc osobom dotkniętym przemocą w rodzinie.

Przede wszystkim, nie można bać się szukania pomocy! Bardzo ważne jest również wsparcie ze strony zaufanych osób.

Jak reagować w sytuacji zagrożenia?

 • zawiadom policję – w sytuacji, w której zagrożone jest bezpieczeństwo Twoje lub Twoich najbliższych nie zastanawiaj się – natychmiast wezwij policję!

Zadzwoń pod całodobowy numer alarmowy:

112– ogólny numer alarmowy. Pracownik numeru przekieruje twoje zgłoszenie do odpowiednich służb ratunkowych – policji, straży pożarnej lub pogotowia ratunkowego,

997– numer alarmowy policji. Zadzwonisz do najbliższej jednostki.

Jeśli wzywasz policję, możesz złożyć zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa. Można także złożyć zawiadomienie na policji czy w Prokuraturze, niezależnie od tego czy wezwało się policję.

 • skontaktuj się z „Niebieską linią” pod numerem 800 120 002 – linia jest bezpłatna i czynna całą dobę. Konsultanci powiedzą jak zachować się w danej sytuacji.

 

Uzyskaj zaświadczenie lekarskie lub opinię biegłego lekarza sądowego

Jeśli w wyniku przemocy masz obrażenia, możesz uzyskać zaświadczenie lekarskie o przyczynach i rodzaju obrażeń, które może być następnie dowodem w postępowaniu sądowym.

Jeśli wzywasz policję możesz złożyć zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa. Można także złożyć zawiadomienie na policji czy w Prokuraturze, niezależnie od tego czy wezwało się policję.

Jeśli złożysz zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa biegły lekarz sądowy może na podstawie takiego zaświadczenia wydać opinię sądowo-lekarską. Taka opinia jest mocnym dowodem w sprawie sądowej.

Pamiętaj! Najlepiej jest działać jak najszybciej. Im szybciej od doświadczenia przemocy lekarz cię zbada, tym dokładniejsze i bardziej szczegółowe wyda zaświadczenie.

Wystawienie zaświadczenia jest bezpłatne. W celu uzyskania zaświadczenia musisz udać się do lekarza pierwszego kontaktu. W przypadku, gdy udanie się do najbliższego lekarza jest trudne (np. w nocy), wówczas idź do szpitala (pogotowie lub SOR – Specjalistyczny Oddział Ratunkowy). Poproś o zaświadczenie lekarskie o przyczynach i rodzaju uszkodzeń ciała. Lekarz opisze w nim jakie masz obrażenia.

Do wydania zaświadczenia potrzebny jest jedynie dokument potwierdzający tożsamość (np. dowód osobisty, paszport) oraz numer PESEL.

 

Jeśli w wyniku przemocy masz jakieś obrażenia, możesz także uzyskać opinię sądowo-lekarską. Biegły lekarz sądowy wykona obdukcję lekarską.

Opinia sądowo-lekarska jest mocniejszym dowodem w sądzie niż zaświadczenie wydane przez zwykłego lekarza. Biegły lekarz sądowy wykonuje obdukcję lekarską, podczas której ustala rodzaj, przyczynę i czas powstania obrażeń. Tutaj również liczy się czas. Najlepiej uzyskać opinię jak najszybciej po tym, jak doświadczy się przemocy.

Jak można uzyskać taką opinię?

Po pierwsze, w sytuacji w której zgłosisz na policję zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa. Gdy policjanci zdecydują, iż zachodzi potrzeba uzyskania opinii, zabierają ofiarę do takiego lekarza lub wskazują miejsce badania. W tym przypadku obdukcja jest bezpłatna.

Możesz także we własnym zakresie umówić się na wizytę u biegłego lekarza sądowego. Listę biegłych lekarzy sądowych znajdziesz na stronie internetowej najbliższego sądu okręgowego. Jeśli prywatnie zdecydujesz się na zrobienie obdukcji, zapłacisz wówczas od 100 do 200 zł.

Do uzyskania opinii potrzebujesz dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz numeru PESEL.

 

Schronienie, wsparcie prawne, psychologiczne i materialne

Od 30 listopada minionego roku, w wyniku wejścia w życie ustawy antyprzemocowej policja ma możliwość wydania nakazu natychmiastowego opuszczenia mieszkania przez sprawcę oraz zakazu zbliżania się do niego.

Pomimo nowych regulacji, wciąż można znaleźć schronienie w specjalnych ośrodkach, takich jak na przykład:

 • Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie (w skrócie: Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia),
 • Ośrodek Interwencji Kryzysowej.

Ośrodki zapewniają schronienie i specjalistyczną pomoc. Skorzystanie z pomocy Ośrodków jest bezpłatne. Można tam zostać do trzech miesięcy.

Bezpłatne wsparcie prawne, psychologiczne i materialne 

Kto oferuje wsparcie?

 • „Niebieska linia” – konsultanci poradzą, co zrobić w twojej sytuacji, powiedzą o miejscach i formach pomocy w twojej najbliższej okolicy.

Telefon dla Ofiar Przemocy w Rodzinie: 800 120 002 – numer bezpłatny, czynny całą dobę

Napisz e-mail: niebieskalinia@niebieskalinia.info

 • Specjalistyczne Ośrodki Wsparcia oraz Ośrodki Interwencji Kryzysowej

Listę Specjalistycznych Ośrodków Wsparcia znajdziesz TUTAJ

Ośrodek Interwencji Kryzysowej znajdziesz na stronie internetowej twojego urzędu wojewódzkiego. Najczęściej znajdują się w zakładce Wydziału Polityki Społecznej w wykazie jednostek specjalistycznego poradnictwa.

 • Ośrodki Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem

Na terenie naszego kraju działa aż 370 takich Ośrodków. W Ośrodkach pokrzywdzeni mogą skorzystać z bezpłatnej pomocy profesjonalistów z zakresu prawa i psychologii, jak również uzyskać wsparcie materialne. Pokrzywdzeni mogą skorzystać z bezpłatnego wsparcia niezależnie od ich sytuacji finansowej.

W celu uzyskania wsparcia skontaktuj się z Linią Pomocy Pokrzywdzonym pod numerem +48 222 309 900 lub pod adresem e-mail info@numersos.pl.

Najbliższy Ośrodek Pomocy znajdziesz TUTAJ

Źródło: gov.pl

- Bezpłatna pomoc prawna -Bezpłatna Pomoc Prawna na Pomorzu Zachodnim

SKOMENTUJ:

Wpisz swój komentarz
Wpis swoje imię