Szczecin: Wciąż można otrzymać środki na likwidację kopciucha

0
Foto: pixabay.com

Nadal można otrzymać 7,5 tysiąca złotych na wymianę starego pieca na bardziej ekologiczny. Trwa nabór zgłoszeń do miejskiego programu „Zefirek”.

Szczecin: Wciąż można otrzymać środki na likwidację kopciucha

Warunkiem przyznania środków z programu „Zefirek” jest likwidacja pieców lub kotłów opalanych paliwami stałymi i zastąpienie ich jednym lub kombinacją kilku wymieniowych poniżej systemów. Grant jest udzielany na wykonanie zadań w lokalach mieszkalnych lub w budynkach jednorodzinnych położonych na terenie Szczecina, które nie służą prowadzeniu działalności gospodarczej.

Dofinansowanie dotyczy tylko zadań planowanych, przewidzianych do realizacji po podpisaniu umowy. Rozpoczęcie zadania przed podpisaniem umowy, np. demontaż starego pieca, może skutkować odstąpieniem od podpisania umowy lub jej rozwiązaniem.

Wybór nowego systemu ogrzewania nie może być przypadkowy. Przede wszystkim należy dokonać takiego wyboru nowego systemu grzewczego, by był on najkorzystniejszy z punktu widzenia Programu Antysmogowego. W sytuacji, gdy nie ma są one możliwości dokonania wyboru najbardziej proekologicznego, przez brak istniejącej sieci ciepłowniczej, gazowej lub gdy podłączenie do tej sieci nie jest technicznie lub ekonomicznie uzasadnione, można rozpatrywać kolejną opcję z listy.

Możliwe opcje według kolejności rozpatrywania:

  1. podłączenie do sieci ciepłowniczej lub,
  2. zainstalowanie ogrzewania gazowego lub,
  3. zainstalowanie innych rodzajów źródeł ciepła:
  • a. zainstalowanie ogrzewania elektrycznego,
  • zainstalowanie ogrzewania olejowego,
  • zainstalowanie ogrzewania opartego na odnawialnych źródłach energii,
  • zainstalowanie ogrzewania opartego na paliwie stałym o niskiej emisyjności.

NABÓR

Szczegółowy regulamin oraz formularze zgłoszeniowe dostępne są na stronach internetowych:  www.szczecin.eu/zielonemiasto zakładka ZEFIREK  lub   www.bip.um.szczecin.pl/chapter_131268.asp

Wypełnione wnioski można przesyłać pocztą na adres:
Urząd Miasta w Szczecinie, pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin
lub można składać osobiście w Kancelarii (sala 62 stanowiska 44 – 46) lub za pośrednictwem skrzynki podawczej wystawionej w wejściu do Urzędu w godz. 7.30 a 15.30.

Informacje na temat programu Zefirek udzielane są również pod numerem tel. 91 42 45 845, w godzinach pracy Urzędu Miasta.

Polecamy także:
Dla uczestników wypraw rowerowych bezpłatne szkolenia z pierwszej pomocy
Trakcja zamiast planu naprawczego przedstawiła nowy harmonogram
Nastolatka z Darłowa dostała się na NYU w Szanghaju. Problemem są… pieniądze

Skomentuj artykuł!
- Bezpłatna pomoc prawna -Bezpłatna Pomoc Prawna na Pomorzu Zachodnim

SKOMENTUJ:

Wpisz swój komentarz
Wpis swoje imię