Toksyczna Piroliza daje się we znaki nie tylko mieszkańcom Skolwina

0

Niedzielny wypoczynek już o poranku został zakłócony kłębami toksycznego i intensywnie drażniącego dymu oraz syrenami pędzących wozów strażackich. Z zakładu pirolizy opon Tire Eco Fuel na szczecińskim Skolwinie wydobywały się kłęby dymu. Zaobserwowali je nasi Czytelnicy nawet z Warszewa!

Kłęby toksycznego dymu były widoczne nawet z Warszewa

Na miejsce przyjechali strażacy z JRG4. Jak twierdzi rzecznik Komendy Miejskiej Straży Pożarnej, nie stwierdzono pożaru, ale doszło do rozszczelnienia instalacji na terenie zakładu. Akcja Strażaków trwała niecałą godzinę.

W tym czasie mieszkańcy kilkadziesiąt razy kontaktowali się z redakcją portalu skolwin.info i szczecinskie24.pl. Informowali o dużym zadymieniu i silnych „toksycznych oparach charakterystycznych dla spalanych opon i opalonych kabli”. Kilka tego rodzaju pożarów zdarzyło sie w ubiegłym roku. Po ostatnich pożarach stert gałęzi i łąk mieszkańcy są mocno wyczuleni.

„smród opon” ostatnio wyjątkowo często unosił się nad osiedlem. Zamykanie okien na niewiele się zdawało, i tak dostawał się do mieszkania – mówiła pani Janina obserwująca zdarzenie sprzed bramy papierni.

Redaktor przybyły na miejsce zdarzenia zarejestrował kłęby dymu wylatujące z hal produkcyjnych i przyjazd straży pożarnej.

Zarejestrował również ogromny bałagan panujący na placu wokół firmy. Okazuje się, że firma była już karana za bałagan i łamanie przepisów. Po ostatniej kontroli Wydziału Ochrony Środowiska UM firma została zobowiązana do podjęcia działań. W działania te zaliczyło się uprzątnięcie terenu ogrodzenia czy uszczelnienie placu przez przenikaniem toksycznych odpadów do gruntu.

Zezwolenie wydane przez UM precyzuje:

  • odpady mogą być magazynowane, jeżeli konieczność magazynowania wynika z procesów technologicznych lub organizacyjnych i nie przekracza terminów uzasadnionych zastosowaniem tych procesów,
  • okresy magazynowania odpadów liczone są łącznie dla wszystkich kolejnych posiadaczy tych odpadów,
  • odpady niebezpieczne powinny być magazynowane selektywnie w szczelnych, zamykanych kontenerach (pojemnikach)  usytuowanych w wyznaczonym miejscu placu magazynowego lub pomieszczenia magazynowego,
  • pozostałości metali powinny być magazynowane w kontenerach lub luzem w wyznaczonym miejscu placu magazynowego o wybetonowanej, szczelnej powierzchni, w sposób zabezpieczony przez przedostaniem się odpadów do środowiska i wpływem czynników atmosferycznych,
  • odpady inne niż niebezpieczne mogą być magazynowane w pojemnikach, kontenerach lub luzem, w pryzmach w wyznaczonych miejscach placu magazynowego lub pomieszczenia magazynowego, w sposób uniemożliwiający przedostanie się odpadów do środowiska,
  • miejsca magazynowania odpadów powinny być niedostępne dla osób nieupoważnionych.

Właściciel  jest zobowiązany do:

  • utrzymywania czystości i porządku na terenie prowadzonej działalności,
  • przestrzegania przepisów ustawy – Prawo ochrony środowiska, w szczególności w zakresie emisji gazów i pyłów do powietrza (decyzja Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 31.05.2016 r. znak: WGKiOŚ-II.6225.2.2016.AL), odziaływania eksploatowanej instalacji na środowisko (także w zakresie emisji odorów), decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz przepisów  związanych z bezpieczeństwem przeciwpożarowym oraz bezpieczeństwem i higieną pracy,
  • niezwłocznego informowania Prezydenta Miasta Szczecin o każdej zmianie dotyczącej prowadzonej działalności, w szczególności o zmianie nazwy i siedziby, o utracie prawa do terenu albo o zaprzestaniu prowadzenia działalności objętej zezwoleniem.
Ustawa wskazuje na właściciela jako odpowiedzialnego za ewentualne straty wynikłe z nieprawidłowego wykonania decyzji. 
  1. Gospodarowanie odpadami niezgodnie z posiadanym zezwoleniem podlega administracyjnej karze pieniężnej,  nakładanej w formie decyzji przez Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska, na podstawie art. 196 ustawy o odpadach. Administracyjna kara pieniężna za naruszenie postanowień niniejszego zezwolenia wynosi nie mniej niż 1 000,00 (jeden tysiąc) złotych i nie może przekroczyć kwoty 1 000 000,00 (jeden milion) złotych.

Tymczasem na terenie i wokół niego panuje ogromny bałagan. Opony i inne odpady walają się po niezabezpieczonym placu i nie tylko. Opary z firmy czuć na terenie osiedla. W krzakach i „zieleńcach” przyległych do terenu stoją wraki pojazdów czy pojemniki z bliżej nieokreślonymi substancjami chemicznymi. Bliżej tym terenom do najkoszmarniejszych obrazków z kraju trzeciego świata niż do firmy działającej w mieście pretendującym do nazwy metropolii. Czas najwyższy, by sprawą toksycznej działalności zainteresowali się nie tylko urzędnicy. Tego rodzaju przedsiębiorstwa na cel powinni wziąć także działacze ekologiczni i partia Zielonych, z Radnym Słowikiem na czele. Sytuacja jest niebezpieczna, jako że toksyczne substancje wraz z opadami przenikają do wód gruntowych i poprzez kanały do Odry.

A to niejedyna niestety firma, która ma na pieńku z ekologią. W jej sąsiedztwie działa firma BFK, znana WIOŚowi. Kontrola w niej wykazała wiele naruszeń i wykroczeń, z wylewaniem odpadów przemysłowych do Odry włącznie.

Czy Urząd Miasta i jego wydziały zajmą się kontrolami przestrzegania przepisów i zapisów zezwoleń działających firm? Czy ekolodzy zainteresują się toksyczną działalnością niszczącą przyrodę, zatruwającą Odrę i szkodliwą dla ludzi?

Rada Osiedla wnioskowała o kontrolę tych terenów i firm.

A to wskazuje, że problem nie jest błahy. Również Rada Rodziców SP44 monitowała o kontrole na tym terenie. Na uciążliwe odory uskarżali się uczniowie i ich rodzice.

Do sprawy będziemy wracać.

Polecamy także:

W poniedziałek 17.05 jedynie 66 nowych przypadków COVID w regionie
Szczecin w blasku rac, czyli feta kibiców Pogoni Szczecin
3. liga: Świt goni lidera, Flota umacnia się w tabeli

Skomentuj artykuł!
- Bezpłatna pomoc prawna -Bezpłatna Pomoc Prawna na Pomorzu Zachodnim

SKOMENTUJ:

Wpisz swój komentarz
Wpis swoje imię