Od 8 maja otwarte hotele, 15 maja ruszają ogródki gastronomiczne

0
gastronomiczne
pixabay.com

Od 8 maja do 5 czerwca przywrócona zostaje działalność hoteli, ale z limitem 50 proc. zajętych pokoi, 15 maja rusza także działalność ogródków gastronomicznych. Tak wynika z Rozporządzenia Rady Ministrów.

Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii ukazało się w czwartek w Dzienniku Ustaw.

Przewiduje ono, że od 8 maja do 5 czerwca przywrócona zostanie działalność hoteli, ale z limitem 50 proc. zajętych pokoi.

“Ograniczenia liczby udostępnianych pokoi nie stosuje się do pobytu gości będących żołnierzami Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej albo wojsk sojuszniczych, przebywających czasowo w Rzeczypospolitej Polskiej” – dodano w rozporządzeniu.

Jak wskazano w dokumencie, do 14 maja posiłki dla gości hotelowych mogą być dostarczane do pokoju i to tylko tym, którzy spędzą w obiekcie co najmniej jedną dobę. Lokale gastronomiczne do 14 maja będą mogły sprzedawać posiłki tylko na wynos.

Rozporządzenie zakłada także, że od 15 maja do 28 maja restauracje będą mogły serwować posiłki w ogródkach gastronomicznych.

Będzie to także dotyczyło sprzedaży na stacjach paliw. Przewidziano, że co drugi stolik w ogródku będzie musiał pozostać wolny. Odległość między stolikami ma wynosić co najmniej 1,5 m, chyba że między stolikami znajdzie się przegroda o wysokości co najmniej 1 m, licząc od powierzchni stolika.

Od 29 maja do 5 czerwca b.r., jedzenie będzie można serwować w ogródkach gastronomicznych, dopuszczalna będzie też konsumpcja w lokalach i wydzielonych strefach gastronomicznych na stacjach paliw. Warunkiem będzie, że klienci do czasu zajęcia miejsca będą mieli zakryte usta i nos. Zakrywanie ust i nosa obowiązywać będzie obsługę kelnerską.

Ponadto, w lokalu klienci będą mogli zajmować co drugi stolik. Odległość między stolikami będzie wynosiła co najmniej 1,5 m. Wymóg ten nie będzie obowiązywać jeśli między stolikami znajdzie się przegroda o wysokości co najmniej 1 m, licząc od powierzchni stolika.

Z rozporządzenia wynika, że do 5 czerwca tego roku w obiekcie handlowym lub usługowym, na stacji paliw płynnych, w miejscu prowadzenia sprzedaży na targowisku należy nosić rękawiczki jednorazowe lub stosować środki do dezynfekcji rąk.

Dodano, że na terenie obiektów handlowych obsługa ma dokonywać, w godzinach ich otwarcia, co najmniej raz na godzinę, dezynfekcji stanowiska kasowego lub stanowiska obsługi, lub dystrybutora na stacji paliw płynnych.

Ponadto do dnia 5 czerwca 2021 r. nakazuje się zakrywanie, przy pomocy maseczki, ust i nosa w budynkach użyteczności publicznej przeznaczonych na potrzeby m.in.:
  • obsługi bankowej,
  • handlu,
  • gastronomii,
  • usług, w tym usług pocztowych lub telekomunikacyjnych,
  • turystyki,
  • sportu,
  • obsługi pasażerów w transporcie kolejowym, drogowym, lotniczym, morskim lub wodnym śródlądowym.
Maski trzeba będzie też nosić w obiektach handlowych lub usługowych, placówkach handlowych lub usługowych i na targowiskach (straganach).

Ponadto do dnia 5 czerwca 2021 r. prowadzenie przez przewoźnika lotniczego działalności związanej z przewozem pasażerskim jest dopuszczalne.

Tu warunkiem jest:
  • zapewnienie płynów do dezynfekcji rąk na pokładzie,
  • dezynfekcji statku powietrznego raz na dobę w przypadku wykonywania operacji lotniczych z pasażerami, lub po każdym locie z osobą chorą albo z podejrzeniem zakażenia chorobą zakaźną.

Dezynfekcji statku powietrznego trzeba też będzie dokonywać każdorazowo po locie z pasażerami trwającym co najmniej 6 godzin.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 8 maja 2021 r.

POLECAMY TAKŻE

Skomentuj artykuł!
- Bezpłatna pomoc prawna -Bezpłatna Pomoc Prawna na Pomorzu Zachodnim

SKOMENTUJ:

Wpisz swój komentarz
Wpis swoje imię