Pyrzyce: podpisanie porozumienia w sprawie realizacji programu „Czyste powietrze”

0

16 lutego w Urzędzie Miasta i Gminy burmistrz Pyrzyc Marzena Podzińska i Prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Emilia Niemyt podpisały porozumienie w sprawie realizacji programu ” Czyste powietrze”.

Celem rządowego programu jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych. Program będzie realizowany w latach 2018-2029, a jego budżet opiewa na 103 mld złotych. Pieniądze zostaną przeznaczane w szczególności na termomodernizację i wymianę źródeł ciepła.

W ramach podpisanego porozumienia do zadań gminy będzie należało udzielanie mieszkańcom informacji na temat programu ” Czyste powietrze”,  pomoc w przygotowaniu wniosków o dofinansowanie oraz pomoc w rozliczaniu przyznanego dofinansowania.  Uruchomienie punktu konsultacyjnego planowane jest na kwiecień.

Więcej o programie i podmiotach uprawnionych do ubiegania się o dofinansowania na stronie https://czystepowietrze.gov.pl/

- Bezpłatna pomoc prawna -Bezpłatna Pomoc Prawna na Pomorzu Zachodnim

SKOMENTUJ:

Wpisz swój komentarz
Wpis swoje imię