168 ujawnionych kierujących „pod wpływem” w Szczecinie!

0
Źródło: pixabay.com

Od 2011 r. ponad pięciokrotnie wzrosła liczba kierujących pod wpływem środków odurzających. Szczecińska policja odnotowała 168 takich przypadków. NIK publikuje powalający raport. 

NIK wskazuje przerażającą statystykę z polskich dróg

Kierujących pod wpływem środków odurzających z każdym rokiem przybywa. Jeszcze gorzej przedstawiają się statystyki zabitych osób na polskich drogach. Niestety w tej statystyce jesteśmy liderem w Europie. 

W 2013 r. Polska wprowadziła Narodowy Program Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego (NPBRD), który miał w 2020 roku zmniejszyć liczbę ofiar ciężko rannych maksymalnie do 6 900 osób oraz do maksymalnie 2000 ofiar śmiertelnych. Niestety cel nie został osiągnięty. W 2020 r. liczba ofiar śmiertelnych była wyższa o ok. 25%, a ciężko rannych o ok. 28% niż zakładano. Nie poprawiły sytuacji zaostrzone w 2015 i potem w 2018 r. sankcje wobec kierujących pojazdami w stanie nietrzeźwości i wobec tych, którzy w tym stanie spowodowali wypadek drogowy. 

Wykryto ok. 424 tys. przypadków prowadzenia pojazdu „pod wpływem”, jednak w tej grupie szokujący był blisko 80-procentowy odsetek osób kierujących w stanie nietrzeźwości, tj. popełniających przestępstwo, a nie wykroczenie. Podkreślenia wymaga fakt, że ponad 87% wyroków za przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji zapada za prowadzenie pojazdu właśnie w stanie nietrzeźwości, pod wpływem środka odurzającego lub spowodowanie wypadku pod wpływem tych środków.  

Marian Banaś, szef Najwyższej Izby Kontroli podkreśla, że o sytuacji wiedzą wszyscy. Raport NIK trafił zarówno do Policji, jak i do parlamentarzystów. Czy przemyślą temat i podejmą skuteczniejsze działania? Niestety mało kto w to wierzy, tym bardziej, że co jakiś czas słyszymy o kolejnym polityku zatrzymanym za jazdę pod wpływem. Jak więc mają stworzyć skuteczne prawo, skoro sami mają problem? 

 

Szczecinianie również jeżdżą pod wpływem

W Szczecinie sytuacja nie wygląda lepiej. Jak informuje Oficer Prasowy KMP w Szczecinie sierż. sztab. Paweł Pankau:

od stycznia do sierpnia 2021 roku szczecińscy policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego zatrzymali 168 kierujących pod wpływem środków odurzających bądź środków podobnie działających. W okresie od stycznia 2021 r. do września 2021 roku kierujący pod wpływem środków odurzających spowodowali 1 wypadek, w wyniku którego ranna została 1 osoba.  

Mimo ponad dwukrotnego wzrostu od 2017 r. udziału procentowego kierujących pojazdami pod wpływem alkoholu minister nie określił żadnych działań, żeby odwrócić ten trend. Niestety sprawcy wypadków unikają kar finansowych. Kontrole NIK wykazały niską ściągalność należności Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej. Ponad 77% kwot orzeczonych przez sądy nawiązek i świadczeń pieniężnych. Wśród przyczyn tego stanu zidentyfikowano brak sankcji za uchylanie się od zapłaty zasądzonych kwot oraz bezskuteczną egzekucję komorniczą. 

Problemy występują również na szczeblu samorządowym. Marszałkowie zwlekali z wykonywaniem nadzoru nad wykonywaniem badań lekarskich i badań psychologicznych w zakresie psychologii transportu. Ledwie 19% lekarzy skontrolowano pod kątem prawidłowości wykonywania przez nich tych badań. To poważne zaniedbanie, o czym świadczy fakt, że tam, gdzie kontrolę przeprowadzono, stwierdzano bardzo istotne nieprawidłowości. Dotyczą one zakresu, przebiegu i dokumentowania badań czy wydawanych orzeczeń (np. wydawania orzeczeń o nieistnieniu przeciwwskazań do prowadzenia pojazdu u osób, u których takie przeciwskazania występowały). Nieprawidłowości takie stwierdzono u 42% kontrolowanych lekarzy. Mimo tego, jedynie w 9 przypadkach marszałkowie skreślili lekarzy z prowadzonych ewidencji. 

Poważne zastrzeżenia wzbudziła działalność starostów, którzy nie wydawali decyzji o zatrzymaniu prawa jazdy w określonych w ustawie przypadkach, nierzetelnie i nieterminowo wydawali decyzje administracyjne o skierowaniu na badania lekarskie, psychologiczne oraz kurs reedukacyjny lub decyzje o zatrzymaniu prawa jazdy. Rekord nieterminowości wydania decyzji to 434 dni od wpływu prawomocnego wyroku sądu!

Wnioski i zalecenia pokontrolne NIK skierował do dwóch ministerstw i KG Policji. 

Polecamy także:

Kiedy rower miejski powróci i na jakich zasadach będzie funkcjonował? Znamy szczegóły!
Szczecin: Krzystek kłamie na wizji?
Ochrona wolności wyznania w Polsce. Konferencja z udziałem Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości

Skomentuj artykuł!
- Bezpłatna pomoc prawna -Bezpłatna Pomoc Prawna na Pomorzu Zachodnim

SKOMENTUJ:

Wpisz swój komentarz
Wpis swoje imię