Szczecin: Plac zabaw na cmentarzu?

0
Na zdjęciu wyraźnie widać zarys grobów

Rewitalizacja parku przy ul. Hożej i ul. Wendeńskiej miała się rozpocząć w tym roku. Prawdopodobnie rozpoczęcie prac nastąpi w przyszłym roku. Sam pomysł utworzenia tu parku z siłownią pod chmurką wzbudza wiele kontrowersji. Teren parku to dawny cmentarz ewangelicki, z którego nie ekshumowano żadnych grobów. A zgodnie z informacją jaką uzyskaliśmy z Urzędu Miejskiego, inwestor nie planuje działań dotyczące pochówków byłych mieszkańców Szczecina.

Park rekreacji na grobach byłych mieszkańców Szczecina?

Budowa miejskiej strefy rekreacji – park przy ul. Hożej-Wendeńskiej w Szczecinie, zakłada stworzenie nowej alejki pieszo-rowerowej od ul. Hożej w kierunku przyszłego przystanku Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej „Żelechowa” oraz wykonanie placu zabaw, siłowni, oświetlenia, ławek, koszy, kwietnej łąki, nowych trawników. W związku z planowaną budową alejek, pierwotnie miało zostać usuniętych około czterdziestu drzew. Jego obecna aktualizacja w zakresie zieleni ogranicza skalę planowanej wycinki – jak deklarowała w kwietniu br. wiceprezydent Szotkowska – z 43 do 3 drzew „bezpośrednio kolidujących z biegiem ścieżki pieszo-rowerowej”. Miały zostać wycięte dwie robinie rosnące w koronie starego dębu oraz wiąz o widocznej martwicy pionu.

Na zdjęciu wyraźnie widać zarys grobów

W kwestii drzew do usunięcia sytuacja nie uległa zmianie – mówi Andrzej Kus, rzecznik miasta ds. komunalnych i ochrony środowiska. Do usunięcia przewidziane są trzy drzewa kolidujące z inwestycją, w tym jedno suche. Zakład Usług Komunalnych w Szczecinie posiada decyzję Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego na ich usunięcie.

Wykonana dokumentacja projektowa jest poddawana analizie wynikającej ze „Standardów utrzymania, ochrony i rozwoju terenów zieleni Miasta Szczecin oraz obowiązków służących ich wdrożeniu” wprowadzonych Zarządzeniem Prezydenta Miasta szczecin.

O sprawie Parku Hoża pisaliśmy TUTAJ

Z cmentarza nie ekshumowano żadnych grobów

Park przy Hożej to teren dawnego, poniemieckiego cmentarza. Jak podaje Marek Łuczak, prezes Pomorskiego Towarzystwa Historycznego, park pomiędzy ul. Hożą, a ul. Wendeńską w latach 1847-1910 był częścią tzw. starego cmentarza Żelechowskiego. Jego pomniki nagrobne przetrwały do czasów nam współczesnych. Jednak spotkał je los podobny innym poniemieckim cmentarzom. Zostały usunięte, a na ich miejscu urządzono park. Bez ekshumacji ciał, które wciąż tam kryje ziemia.

Przestrzeń parkowa na tym terenie funkcjonuje od kilkudziesięciu lat. W latach 60- tych ubiegłego wieku teren byłego cmentarza ewangelickiego został przekształcony na teren parkowy. Jak poinformował nas Andrzej Kus, inwestor nie planuje działań dotyczące pochówków byłych mieszkańców Szczecina.

Zdaniem Urzędu Miasta w Szczecinie, dobór programu użytkowego parku nie narusza powagi miejsca. Na tym terenie zostały wkomponowane miejsca odpoczynku z elementami małej architektury i rabatami kwiatowymi. Strefa rekreacji została ograniczona do minimum i znajdować się będzie na obrzeżach parku od ul. Wendeńskiej. Projekt przewiduje wykonanie nowego ciągu komunikacyjnego, alei pieszo-rowerowej, z osiedli mieszkaniowych do stacji Szybkiej Kolei Metropolitalnej Żelechowa w związku z planowaną budową kolei.

Dokumentacja projektowa parku została sporządzona z zachowaniem wartości kulturowej i uszanowaniem pierwotnego przeznaczenia terenu – mówi Andrzej Kus. Projekt przewiduje dlatego stworzenie lapidarium, w którym będą umieszczone elementy nagrobne i destrukty odkryte podczas prac budowlanych. Elementy te będą oczyszczone i poddane zabiegom konserwacyjnym. Zamontowana zostanie tablica informacyjna o historii miejsca.

Urząd nie planuje ekshumacji

Inwestor nie planuje działań dotyczące pochówków byłych mieszkańców Szczecina. Układ alejek i ścieżek został poprowadzony w większości po śladzie ciągów komunikacyjnych istniejących. Problem w tym, co pokazują zdjęcia wykonane przez nas kilka dni temu, że właśnie stare alejki często przebiegają na grobach byłych mieszkańców Szczecina. Na zdjęciach widać wyraźnie obrys grobu.

Jak nas poinformował Andrzej Kus, rzecznik miasta ds. komunalnych i ochrony środowiska, dokumentacja projektowa została skonsultowana przez Miejskiego Konserwatora Zabytków i uzyskała jego akceptację. W wyniku tych konsultacji odstąpiono między innymi od wykonania na terenie parku wybiegu dla psów.

Polecamy także:
Szczecin: Odsłonięcie pomnika ks. Jerzego Popiełuszki. W uroczystości brał udział przewodniczący NSZZ „Solidarność”
Stargard: FILARY dostępne dla mieszkańców
Świnoujście: Wschodnia obwodnica miasta prawie gotowa

Skomentuj artykuł!
- Bezpłatna pomoc prawna -Bezpłatna Pomoc Prawna na Pomorzu Zachodnim

SKOMENTUJ:

Wpisz swój komentarz
Wpis swoje imię